<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0528: Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet

Gjest: Beate S. Krogstad

IT-konserndirektør of Statnett


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør for Statnett, Beate S. Krogstad. Som IT-konserndirektør har Beate ansvaret for alt IT-relatert i en organisasjon som bygger, eier og driver vårt sentrale strømnett her i landet. I episoden forteller Beate om kompleksiteten som øker i kraftsystemdriften når andelen vind og sol i det europeiske kraftsystemet øker. Beate forteller også om hvordan en forenkling i dette kraftsystemet kan hjelpe oss på veien mot det grønne skiftet, i tillegg til de viktigste investeringene i strømnettverket. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Jeg ble tidlig interessert i realfag og likte å finne løsninger  ulike problemer.Den første jobben jeg fikk etter studiene mine i 1998, ledet meg tilfeldigvis inn  programvareutviklingJeg har alltid vært opptatt av å skape verdi, og jeg blir alltid glad når jeg får jobbe sammen med flinke og løsningsorienterte folk. 

Hva er det viktigste dere gjør  jobben
Elektrifisering er nøkkelen for å lykkes med klimamål og det grønne skiftet. Statnett er både netteier og øverste ansvarlig for driften av det norske kraftsystemet. Ny fornybar strømproduksjon er en bra ting og helt nødvendig for å  klimamålene, men med  en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet blir kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert.

For å  løse dette er vi avhengig av økt automatisering og beslutningsstøtte, det vil si at vi er nødt til å digitalisere kraftsystemdriften 

Hva er du mest opptatt av innen teknologi
Jeg er spesielt interessert i utviklingen av og mulighetene som ligger innenfor AI og datatunge løsninger. 

Hvorfor er det  spennende
Data, sammen med programvare og annen nødvendig digital infrastruktur (datakraft og overføringskraft), er svært ofte en del av løsningen uavhengig av spørsmålet, men det er spennende først når man forstår behovet og spørsmålsstillingen 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene
Balanse mellom digitalisering, AI og full automatisering samt det å beholde forståelse for og kompetanse om «hva» og «hvorfor». Vi  kunne styre strømsystemet den dagen det digitale av en eller annen grunn svikterog også for å kunne forsette innovasjon og videreutvikling. 

Dine egne relevante prosjekter siste året
To hovedspor når det gjelder digitalisering for Statnett. Det første innenfor kraftsystemet med digitalisering av kraftsystemdriften (implementering av nytt balanseringskonsept i Norden), og det  andre med tilnærming til digitalisert anleggsforvaltning  (loT og digitale fundamenter /dataplattform med infrastrukturtilnærming).  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden
Gode kommunikasjonsog samarbeidsevner kombinert med teknologikompetanse. Det er også viktig å lære seg hvordan man raskt kan forstå «virksomhetsbehov» og hvordan man kan jobbe effektivt i tverrfaglige team. 

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt
Vi har tillit til hverandreen flat struktur og en stor offentlig sektor som gjennomfører store IT- og digitaliseringsprosjekter, noe som gir nyttig læring for hele IT - bransjen.

Har du et favoritt-fremtidssitat
«The only way to do a great job is to love what you do» – Steve Jobs. 

Viktigste poeng fra vår samtale
Det å  klimamål krever stor innsats fra mange aktører og parter, men også oss som forbrukere.  Og her er digitalisering et viktig bidragblant annet for å håndtere. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Er kunstig intelligens svaret på de menneskeskapte klimautfordringene vi står overfor i dag? Hva kan vi i så fall gjøre for å få folk mindre skeptiske til AI?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Automatisering  Balansering i strømnettet

Elektrifisering 

Fornybar energi

Spot markedet  (det nordiske kraftmarkedet) 

Cybersecurity og IoT

Å være et sted hvor du har det bra og lærerikt sammen med kollegaene dine er det noe jeg mener er viktig både i dag og for fremtiden, jeg er i alle fall best når jeg kan utforske, diskutere og produsere sammen med “lærehungrige” og løsningsorienterte kollegaer som har det gøy på jobb.

- Beate S. Krogstad

This is Statnett

Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land. Statnett eier nesten hele sentralnettet i Norge, og sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon.