<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0535: Teknologi og det menneskelige potensiale

Gjest: Gry Isabel Sannes

leder for Inkubator & accelerator of Validé


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Inkubator & Accelerator i Validé, Gry Isabel sannes, om hva de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet. Validé er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet for teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å fremskaffe risikokapital. Gry Isabel forteller om hvordan man går frem for å finne de gründerne som når ut til markedet, gitt at bare 1 av 100 er laget for å være gründer. I podcasten diskuterer også Silvija og Gry Isabel hva det er som gjør kombinasjonen av mennesker og teknologi så utrolig potent.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er nysgjerrig av natur og har en lidenskap for alle deler av menneskets historie. Å kjenne til historien er viktig for å forstå hvor vi er og hvor vi skal. Selv om vi har utviklet teknologi siden tidens opprinnelse, kommer mennesket alltid før teknologien.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi hjelper gründere og selskaper i oppstartsfasen til å utvikle seg på veien mot å bli vekstselskaper. For å gjøre dette bruker vi forskjellige redskaper. Disse redskapene har vi utviklet basert på vår erfaring fra å ha jobbet med nye selskaper i snart 25 år. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Fokuset ligger på hvordan teknologi kan være et hjelpemiddel – ikke et svar. Jeg har mennesket i fokus, og jeg ser at relasjonsbygging og det å ta ansvar for seg selv er de viktigste faktorene for å lykkes med hva enn det måtte være.  

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende fordi vi står på et punkt i historien der det kan se ut til at vi for alvor gir fra oss makten over eget liv og dømmekraft til de menneskene som styrer og har kontroll på den altomfattende teknologien som vi bruker i det daglige.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
ITSA Start og ITSA Growth.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Å forstå at enkeltmennesket selv er ansvarlig for den utviklingen vi får – ikke teknologien. 

Et favorittsitat om fremtiden? 
Mitt favorittsitat gjelder både for fortiden, nåtiden og fremtiden: «Between stimulus and responsethere is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.» – Viktor Frankl 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi bør ses på som et redskap, ikke et mål i seg selv. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kunstig intelligens blir stadig smartere, og enkelte spår at den innen noen år kan likestilles med en menneskelig hjerne på flere områder. Hvordan kan dette påvirke våre liv? Vil det kunne forandre oss som mennesker?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Inkubatorvirksomhet Relasjonsbygging Energi  Viktigheten av historie Kultur 
Jeg har helt klar mennesket i fokus. Jeg ser at relasjonsbygging og det å ta ansvar for seg selv er den aller viktigste faktoren for å lykkes med hva det nå enn måtte være.

- Gry Isabel Sannes

Recommended literature:
Les deg opp på historie Sefer Yetzirah (Hebrew, "Book of Creation") 

This is Validé

Validé er UiS sin innovasjonsaktør og universitetet sin enhet for teknologioverføring, som inkubator og som pådriver for å fremskaffe risikokapital. Kontoret jobber direkte med forskerne for å bidra til at ideer formuleres, vurderes og verifiseres, og at selskap eventuelt etableres. Validé er et felles selskap for forskningsmiljøene ved UiS og IRIS og andre forskningsaktører i Rogaland. Validé arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon og har blant annet ansvar for Norges forskningsråds FORNY-program, Helsedirektoratets og Innovasjon Norge sitt INNOMED-program samt Norges forskningsråds og Rogaland fylkeskommunes VRI-Helse program.