<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos BluePlanet Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs av videomateriale fra egne erfaringer. Trine forteller blant annet om de største utfordringene man støter på når man lager en plattform for læring, og hvilke utfordringer som dukker om når man skal eksportere plattformen utenfor Norge. I podcasten diskuterer Silvija og Trine også hvorvidt det fremdeles er den tradisjonelle klasseromsundervisningen folk vil ha, eller om de foretrekker å lære digitalt gjennom animasjoner og videoer. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Et engasjert, utålmodig og løsningsorientert menneske som har jobbet med oppdrett av fisk i over 20 år og ordfører i 4. Ble interessert i «IT teknologi» og muligheter for å dele kunnskap innen fiskeoppdrett, raskere og mer effektivt hva en digital løsning etter å ha hatt lærlinger og jobbet med ulike folk i ulike selskap.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å distribuere kunnskap om akvakultur digitalt. Generiske og skreddersydde e-kurs og videobibliotek om oppdrett av laks og ande arter til bedrifter, vgs skoler, college og etter hvert universitet i inn og utland.  

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
«Micro learning».  Dvs sette sammen mange små deler (animasjoner) for å gi et større bilde og forståelse, - forståelse for bærekraftig matproduksjon - fiskeoppdrett . I tillegg fokuserer vi på It løsninger og brukervennlighet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Hvorfor er det spennende?
Vi ser at folk blir glade av å få animerte små kurs i stedet for tunge klasseromsundervisnings kurs.  Digitale kurs er kost-effektive. E-læring er tilgjengelig 24/7 og folk kan finne info, ta kurs og se på filmer uavhengig tid og sted. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At enkelte lærere kvir seg for å ta i bruk digital opplæring. Alle elever i dag er på internettet og googler alt mulig. Skolen må tilpasse seg og ta i bruk de midler som finnes for at elever skal fullføre og mester læring.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Bygge kurs og video material med egen erfaring fra Norge og Europa for studenter og oppdrettere i Norge og Afrika. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Det å kunne dele e-kunnskap med afrikanske skoler og bedrifter i sør og skoler og bedrifter i nord, -Norge, ut fra kontoret i Stavanger, har vært en flott erfaring.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Norge er best på lakseoppdrett i verden. Kunnskapen om bærekraftig fiskeoppdrett må deles, som kunnskap innen avl og genetikk, fôrteknologi, sykdoms bekjempelse og vaksinestrategier og beste praksis produksjonsrutiner mm kan deles til en viss grad. 

Et favoritt fremtidssitat?
«First, if you want reliable information, pay good money for it. If you get your news for free, you might well be the product.” ― Yuval Noah Harari. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hvordan best formidle et tydelig budskap til ikke bransje folk.   

SME

This what you will learn:

Koblingen mellom biologi og teknologi Fiskevelferd Klasseromsundervisnings vs digitale kurs  «Micro learning».  
Å se og høre, samt ha muligheten for repetert læring har vist seg å være god læring.

- Trine L. Danielsen

Recommended literature:
21 Lessons for the 21st Century  av  Yuval Noah Harari  www.howtodoaquaculture.com BluePlanet Academy

This is BluePlanet Academy

BluePlanet Academy er utviklet av ansatte i Blue Planet og er en digital e-læringsplattform for akvakultur. Plattformen er bygget opp av flere hundre animasjoner og videoer som forklarer akvakultur-produksjon. Selskapet tilbyr unike online-kurs innen produksjon og fiskevelferd.?Sammen med selskapets medeiere, AKVA Group og Egersund Net, er det utviklet en unik teknologi for oppdrett til havs. Teknologien er basert på en stor, strekk-ankret betongkonstruksjon med bølgebryter.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse