<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#0539: Fremtidens veier

Gjest: Helene Roth

Daglig leder of Norwegian Tunnel Safety Cluster


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helen Roth, om norske muligheter innen transportsektoren. Transportsektoren er i omstilling og endres raskt, og det er store utfordringer som må løses, bl.a. med tanke på miljø og klima. Så hvordan åpner ny teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med ny teknologi på forskjellige sider av samferdsel, inkludert innen tunneler?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
En tidligere journalist og byråkrat som de siste fem årene har hatt «tunnelsyn». Gjennom arbeidet som daglig leder av Norwegian Tunnel Safety Cluster har jeg lært at tunneler ikke er en «vei med tak», men svært komplekse byggverk, spekket full med ulike teknologier som må fungere sammen for at tunnelen skal kunne være åpen. Privat har jeg vært fasinert av teknologi siden jeg var liten. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste vi gjør i tunnelklyngen er å tilrettelegge for at våre medlemsbedrifter har rammebetingelser og gode vilkår for å utvikle nye og innovative løsninger som bidrar til at vi kan bygge sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur – i Norge og også andre steder i verden. Vi hjelper våre medlemmer med å finne gode samarbeidspartnere, vi mobiliserer til og er med i innovasjons- og forskningsprosjekter, og vi gir hjelp og veiledning til gründere og etablerte selskaper som ønsker å komme inn i dette spennende markedet.  

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Jeg fokuserer på teknologi og løsninger som bidrar til at vi kan bygge sikrere, smartere og mer bærekraftig transportinfrastruktur.  

Hvorfor er det så spennende? 
Transportsektoren er i omstilling og endres raskt. Det er store utfordringer som må løses, bl.a. med tanke på miljø og klima. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Et gammeldags regelverk som stopper innovasjon og hemmer bruk av ny og framtidsrettet innovasjon.   

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Arbeidet med å mobilisere til og jobbe fram klyngens nye strategi og også prosessen knyttet til klyngens Arena PRO-søknad, som tidligere i høst sikret Norwegian Tunnel Safety Cluster fem nye år i det nasjonale klyngeprogrammet og langsiktig finansering ut 2024. I tillegg lanserer klyngen nå en virtuell tunnel. 

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  
Hyperloop One, Ryfast/Rogfast. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Økt kunnskap om digitalisering og hvordan bruke teknologi for å løse utfordringer knyttet til bærekraft.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er gode til å samarbeide på tvers av ordinære siloer og bransjer. Vi har gode støtteordninger som gjør at det er mulig å få risikoavlastning. Vi har et krevende klima, vått, kaldt og vindhardt. Fungerer teknologien i Norge, vil den også fungere i resten av verden.  

Et favorittsitat om fremtiden? 
«Det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg helt sikkert» – Pippi. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Viktig å være nysgjerrig og kaste seg inn i det ukjente.    

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det må skapes bedre forståelse for at teknologiske samfunnsendringer tar tid, men hvordan kan vi påvirke lovverk og standarder slik at vi unngår forsinkelser?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Samferdsel Sikre tunneler Hyperloop One Bærekrafts utfordringer
Det blir sakt at det er tøffere miljø i tuneller enn ute på Nordsjøen. Det er fuktighet, det er eksos og det er salt på veiene og dette gjør at det blir et veldig krevende miljø å ha teknologi inn i.

- Helene Roth

Recommended literature:
Les “nettavis veier 24”, de  legger ut jevnlig ny avis Discovery Channels «Extreme Engineering» Anbefaler deg å lese deg opp på Samferdsel- og infrastruktur

This is Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en nasjonal Arena Pro klynge med hovedkontor i Stavanger. Klyngen har over 100 medlemmer fra hele landet, hvorav over 80 av disse er bedrifter. NTSC skal bidra til at det utvikles sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur for det globale markedet. NTSC baner vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Dette gjøres ved å koble aktører på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer, utfordre etablert praksis og bistå i arbeidet med å igangsette innovasjonsprosjekter og piloter. På det viset bidrar klyngen til å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene, som utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger for bedre transportinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt.