<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0054: Store data — store muligheter

Gjest: Elisabeth Tørstad

CEO Digital Solutions of DNV GL


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Digital Solutions i DNV GL, Elisabeth Tørstad, om hvordan store data gir store muligheter. DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge, og selskapet er bygget på en 150 år gammel forretningsmodell, hvor det registreres samme type informasjon for et svært stort antall kunder, noe som har gitt DNV GL en unik nettverksposisjon. De siste årene har DNV GL investert i og bygget opp en industriell dataplattform – Veracity –?som gjør at de kan kan videreføre og videreutvikle sin forretningsmodell med høy hastighet og kompleksitet, på en måte som er tilpasset dagens store mengder data. I samtalen mellom Silvija og Elisabeth diskuteres automasjon, hvordan store mengder data fra fortiden kan brukes til å gjøre prediksjoner om fremtiden, og det gjøres en gjennomgang av faktorene som har muliggjort Big Data, og som fortsetter å videreutvikle denne teknologien.
Full transcript (Available soon)

Navn

Elisabeth Torstad

Selskap

DNV GL

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i big-data? 

Jeg er en leder i en stor, global kunnskapsbedrift. Jeg er lidenskapelig opptatt av at vi skal skape verdier gjennom alle aktivitetene vi gjør når vi er på jobb og av at både jeg, mine ansatte og kolleger og selve forretningen vår skal ha kontinuerlig læring og utvikling. Og big data åpner nye muligheter, for å skape nye verdier basert på data, for å lære noe nytt om virksomheten vår, markedene, kundene og leveransene våre – og for å endre måten vi jobber på.
  

Hva gjør dere på jobben? 

DNV GL har jobbet med store mengder data innen våre industrier i flere tiår. Vår 150 år gamle forretningsmodell bygger på en unik nettverksposisjon hvor vi registrerer samme type informasjon for et svært stort antall kunder, analyserer og lagrer denne informasjonen på en sikker måte og gjør resultatene tilgjengelig for dem kunden ønsker å dele sine data med. Og så trekker vi ut læring av disse dataene og bruker de til å øke sikkerhet og pålitelighet i våre industrier. Vi har vært tidlig ute med digital teknologi og databehandling siden vi for 50 år siden hadde norges største datamaskin. De siste årene har vi investert i og bygget opp en industriell dataplatform - Veracity -  hvor vi kan videreføre og videreutvikle denne forretningsmodellen på en måte som er tilpasset dagens store mengder data med høy hastighet og kompleksitet. 

Hva er greia med big data? 

Big data er et uttrykk som gjenspeiler 3 elementer: store mengde data, høy hastighet på datagenerering og overføring, samt datasett som er komplekse. Alle disse tre elementene har utviklet seg med eksponensiell fart de siste årene. Kombinasjonen av en fantastisk utvikling innenfor sensorteknologi, infrastruktur for kommunikasjon og prosesseringskapasitet har vært avgjørende for dette – på alle disse områdene har kapasiteten økt mens kostnadene har sunket.  

 

Hvorfor er det spennende? 

Potensialet for bruke data smartere er enorm! Det gir en muligheter for å automatisere; for å forstå sammenhenger vi ikke kunne forstå før; og for å se mønstre i fortid som kan predikere fremtid. Vi kan ta kompliserte beslutninger med mye bedre underlag og mindre feilsannsynlighet – enten ved å automatisere eller ved å gi beslutningstagere bedre faktaunderlag.  


Hvorfor er det skummelt? 

Med nye muligheter kommer også nye mulighet for å feile. Enhver virksomhet må balansere behovet for å ha egen kontroll og eierskap på data som kan gi et konkurransefortrinn med behovet for dele data åpent med andre aktører for å øke mengden data og muligheten til å ta bedre beslutninger. Ved kombinasjon av data fra flere kilder kommer behovet for standardisering og synkronisering. Det kan også være dyrt å løfte frem historiske data og sette opp sensorer og overføringsinfrastruktur og det er lett å investere feil hvis man ikke skjønner nok både om det strategiske mulighetsrommet og om utfordringene knyttet til analyse og bruk av data. En av de største fallgruvene vi har sett fra våre piloter er problematikk knyttet til datakvalitet og manglende forståelse av hvilke krav til kvalitet man bør ha til de enkelte formål og beslutninger.

Ditt beste eksempel på big data?’ 

Vi jobber med en britisk operatør av et gassnettverk. De vil tilpasse sin virksomhet til et grønt skifte i energisektoren og kunne bruke infrastrukturen sin til å transportere biogass, syntetisk gass og hydrogen produsert fra overskudd av fornybar energi. Fordi disse typene gass har forskjellige egenskaper vil ikke kundene lenger kjøpe gass og betale basert på volum. Vi jobber sammen med dem med å utvikle styringssystemer, sensorer og automatikk som gjør det mulig for dem å tilby kundene det de ønsker, å bruke rørledningsnettverket til energilagring i stor skala og utvikle sin egen forretning fra en svært tradisjonell virksomhet til en nyskapende bidragsyter til grønn økonomi.  

 

Dine andre favoritteksempler på big data, internasjonalt og nasjonalt? 

1.Vi jobber også med big data innenfor helse og utviklingen innenfor presisjonsmedisin er utrolig spennende. Her muliggjøres for eksempel kreftbehandling med dramatisk bedre resultater og færre bivirkninger fordi behandlingen kan tilpasses spesifikt til den enkelte pasient. Dette hadde ikke vært mulig uten forskning på store og komplekse datasett.  

  1. Innenfor fornybar energi bruker vi metrologiske data om sol- og vindressurser, samt operasjonelle data fra drift til å ta bedre investeringsbeslutninger og til å optimalisere drift. Det betyr at kostnadene med fornybar energi kan reduseres ytterligere basert på analyse og læring fra de økende datamengdene. Vi bruker også disse dataene, sammen med modeller og data for kraftpriser og for selve kraftnettet til å optimalisere nettet. Det betyr at eksisterende kraftnettverk kan utnyttes ennå bedre og tåle en større mengde fornybar og variabel energi.  
  2. Vi har utviklet plattformen vår, Veracity, gjennom å jobbe på stordataprosjekter sammen med noen av de ledende selskapene innenfor våre industrier og ser at vi kan oppnå blant annet redusert nedetid, forutsigbart vedlikehold, energieffektivisering og risikostyring i sanntid gjennom bruk av big data

Hvordan funker det egentlig? 

Dekket av andre svar. 


Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi evner i stor grad å automatisere/robotisere industriene våte og satser på nye teknologier som f.eks. IoT. Vi er også gode på standardisering og åpenhet rundt data - og dette er viktig; skal vi klare å gjenbruke data så må vi standardisere. Norske myndigheter er også langt fremme på mange områder, og de viser en tydelig vilje og evne til å satse videre.  


Anbefalt lesing/seing om big data? 

Vi har en artikkel som går på læring fra big data pilotene vi har kjørt: «lessons learned from more than 30 pilots» og en artikkel på «treating data as assets» som kan være interessant lesing 


En kort big data -sitat for å hekte på bildet ditt ved publisering?

Stordata bringer store nye muligheter, men også store nye utfordringer. 
Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:DNV GL har spennende tanker rundt optimalisering av matproduksjon basert på Big Data. Blockchain brukes til å styrke matsikkerheten gjennom å sertifisere produktene. Globalt i dag eksisterer produksjonsmetoder som helst vil unngå å se dagens lys. Hvis Blockchain av produktinformasjon ble generalisert og avslørte all denne informasjonen - hvilkeinnvirkning tror du dette vil ha på verdensøkonomien?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Big Data Veracity Nasjonale og internasjonale eksempler
Vi jobber med Big Data innenfor helse og utviklingen. Her muliggjøres for eksempel kreftbehandling med dramatisk bedre resultater og færre bivirkninger fordi behandlingen kan tilpasses spesifikt til den enkelte pasient. Dette hadde ikke vært mulig uten forskning på store og komplekse datasett.

- Elisabeth Tørstad

This is DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge, og DNV GL's formål er å sikre liv, verdier og miljøet, gjennom å bistå sine kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er selskapet også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. Ved å kombinere uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering, hjelper DNV GL sine kunder med å ta bedre beslutninger og med å skape tillit mellom bedrifter og interessentene deres.