<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0540: Teknologibruk for personaltjenester

Gjest: Gunnar Birkir Gunnarsson

Divisjonsdirektør hos sørvest of Personalhuset


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med divisjonsdirektør hos sørvest i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson, om hvordan innovasjon skjer der ute i hverdagen. Gunnar forteller at denne gjerne skjer spontant og ekte, ikke nødvendigvis i organiserte former og prosjektgrupper, og at du som leder må legge til rette for dette gjennom tillitsfulle, trygge og åpne miljøer. I podcasten diskuterer Silvija og Gunnar hvordan vi kan skape gode miljøer for dagligdags innovasjon og optimalisert bruk av tilgjengelig teknologi i et selskap. Og hva vil det nye arbeidsmarkedet kreve av ansatte?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?  
Jeg er Gunnar og er tilflyttet Islending i ung alder. Jeg er far til 3 gutter og gift med Hilde. Er ikke teknolog, men er særs interessert i hvordan virksomheter både anvender eksisterende teknologi til det ytterste, samt hvordan vi tar i bruk nye plattformer og teknologiske virkemidler i vår bransje. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Vi skaper møter mellom mennesker der virksomheter får kompetanse og arbeidstakere får jobb. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Når det gjelder teknologi så skaper vi kanskje ikke så mye nytt selv. Mitt fokus her blir da mer på kompetanse, og å faktisk kunne anvende og ta i bruk det du har. Samt det å tørre å ta i bruk nye verktøy og virkemidler til å løyse en jobb på bedre måte.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det gjør oss bedre, skaper konkurransefortrinn og vi utvikler vår bransje fremover. Jeg tror også arbeidstakere trives best når de får mest mulig autonomi og både blir oppfordret og får lov til å tenke over hvordan vi kan gjøre den daglige jobben bedre. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
A) At fremtidens jobber uteblir grunnet teknologi og digitalisering.
B) At mennesker grunnleggende er skeptiske til endringer.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Har deltatt i en styringsgruppe i forbindelse med å utforme nye digitale strategier i personalhuset - dette er  pågående arbeid. Å være først ute med Podcast som annonsekanal har også vært kult.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?  
Jeg har en tidligere ansatt og bekjent som hoppet av som rådgiver hos oss i personalhuset. Han tok med seg konseptet, kompetansen og etablerte en egen virksomhet som heter Employ. Dette er et selskap som tar for seg å skape ryddige og gode arbeidsforhold for frilansere innen musikk og kultur, og det gjør hverdagen enklere og tryggere for folk som driver for seg selv. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Tenker heller kompetansebegrepet > Læringsevne, kritisk tenkning og «social skills». 

Et favoritt fremtidssitat? 
«Finnes det ikke i systemet, så har det ikke skjedd»Referer til mursteinprinsippet og viktigheten av at vi stadig dokumenterer på riktig vis i våre arbeidsprosesser.    

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Bør utdanningsformen endres til mer praksis, eller vil det holde med den tradisjonelle akademiske skolebenken? Hvordan skape samarbeid uten å kjenne til hverandre? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Endringsledelse Innovasjon Nye formater for ledelse Fremtidens arbeidsmarked
Innovasjon opplever jeg at gror frem best i frie former, ikke i etablerte prosjekter som «skal innovere». De aller beste forbedringene våre har kommet av daglig dags arbeid der rådgivere har på spontant, og eget initiativ kommet med ideer som har bragt oss fremover.

- Gunnar Birkir Gunnarsson

Recommended literature:
Christel Langebrekke og Hilde Lekven sin podcast «helt uten filter»

This is Personalhuset

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Selskapet har stor geografisk spredning, og høy kvalitet og entusiasme på deres tjenester. Siden 2001 har tusenvis av mennesker fått jobb igjennom Personalhuset, og i dag er selskapet det største norskeide rekrutterings- og bemanningsselskapet i Norden.