<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0543: Fremtidens mobilitet med autonomi

Gjest: Linn Terese Lohne Marken

Daglig leder of Forus PRT


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder av Mobility Forus, Linn Terese Lohne Marken, om fremtidens mobilitet med autonomi. Siden oppstarten har Mobility Forus (tidligere Forus PRT) vært med å etablere lovverk for bruk av autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge, og selskapet var den første organisasjonen som søkte om tillatelse til å kjøre autonome kjøretøy på norske veier. I podcasten diskuterer Silvija og Linn Therese hvor langt unna vi er et trafikksystem basert i autonome busser og privatbiler. Hvorfor har det seg slik at Norge er det tredje beste landet i verden når det kommer til tilrettelegging for selvkjørende biler?
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Vi tar i bruk ny teknologi innen transport som er med å bidra til flere løsninger som skal øke kollektivbruken og redusere privatbilbruken. Erfaringen for hvordan teknologien kan brukes og hvordan et lovverk kan tilpasses for at dette gjøres riktig og hensiktsmessig er veldig viktig. Tilpasninger må gjøres for å finne løsninger som fungerer i vårt klima og i henhold til våre behov.  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?  
Teknologien er i stadig fremmarsj. Vi må ikke være usikre på om autonomi blir en del av mobiliteten - det vet vi, og vi må igangsette utprøvinger som gir oss data og erfaringene vi trenger. Det er også viktig at bedrifter som oss bidrar inn til forskning og bidrar inn i arbeidet for å etablere et nasjonalt standardisert lovverk.  

Hvorfor er det spennende?  
Det er utrolig spennende å være med på noe helt nytt - det er det ingen tvil om! Nye løsninger for å nå målene om redusert privatbilbruk er spennende, og ikke minst å se hvilket faglig miljø som vokser frem her regionen vår. Vi jobber sammen med flere lokale bedrifter for å se på totaliteten.  Og ikke minst; brukerinvolvering. Det er så utrolig viktig å involvere hele spekteret av innbyggere som skal forstå bruken av ny teknologi, ha tiltro til den og få være med på denne utviklingen. Det nytter ikke om vi i bransjen jobber med vårt om ikke de som in the end of the day ikke tror på det og ønsker det! 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
At selvkjørende busser skal ta jobben fra sjåførene. Vi trenger minst 2000 flere bussjåfører i Norge, fordi all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Autonome kjøretøy skal bringe flere folk til hovedhubene for å ta ordinær kollektivtransport som vanlig buss, tog, trikk og ferje. Men ting vil endre seg, slik det gjør i alle yrker. Digitalisering, elektrifisering og autonomi skaper nye arbeidsplasser og nye måter å være sjåfør eller styrmann på for den saks skyld. Utdanningsprogrammene endrer og tilpasser seg, og man skal ikke være så redd for det nye. Vær nysgjerrig og lær om det som skjer på flere felt som gir nye positive muligheter – kunnskap er viktig! 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Jeg var prosjektleder for Norges første pilotprosjekt for selvkjørende buss på offentlig vei, og jeg er prosjektleder for det første privatprosjektet som går på Forus nå for å knytte Seabrokers næringsbygg på Vestre Svanholmen til det som er ferdig av bussveien på Forus.  

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?  
Å se hvor langt fremme Norge ligger for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger er veldig kjekt. Etter Nederland og Singapore er Norge det landet i verden som er best tilrettelagt for selvkjørende biler. Det betyr at vi faktisk slår land som USA, Japan, Tyskland (og Sverige). Det er totalt 25 land på listen. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Hvordan skal autonomi fases inn i større skala i et etablert trafikkbilde. Hvordan skal lovverket formes og hvordan skal vi sammen jobbe for å få teknologi for infrastruktur og selvkjørende biler som en naturlig del av trafikken. Vi trenger flere utprøvinger med flere løsninger for mer kunnskap, da må vi gå fra powerpoint til fullskala-tester i levende miljø. Vi i Forus PRT har flere prosjekter på gang med selvkjørende busser, men vi skal også etablere et nasjonalt testsenter for autonome transportløsninger – Forus Living Mobility Lab! 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser fremgangsmåten. Sammen blir man gode, sies det. Hvilke positive retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta om den kreative og den matematiske kunnskapen smelter mer naturlig sammen fremover?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Selvkjørende busser Nye lovgivninger Innovasjon Brukerinvolvering
Etter Nederland og Singapore er Norge det landet i verden som er best tilrettelagt for selvkjørende biler. Det betyr at vi faktisk slår land som USA, Japan og Tyskland.

- Linn Terese Lohne Marken

Recommended literature:
https://www.forusprt.com/

This is Forus PRT

Mobility Forus er en solid nasjonal aktør som holder til på Forus i Stavanger. De siste årene har selskapet drevet pionerarbeid innenfor autonome og bærekraftige kjøretøy og er ledende innen testing, utvikling, introduksjon og operasjon av autonome kjøretøy i Norge. Siden oppstarten (da kjent som Forus PRT) har Mobility Forus vært med å etablere lovverk for bruk av autonome kjøretøy på offentlig vei i Norge. Da lovverket kom på plass i 2018 var Forus det første selskapet som søkte om å kjøre på offentlig vei. Samme år mottok selskapet også vedtaket om å få lov å kjøre autonome busser på offentlig vei – som første selskap i Norge. På Forus går det nå selvkjørende buss i fast rute – gratis for alle.