<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Gjest: Jorunn J. Sætre

Prosjektleder of Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. Sætre. I NES jobber Jorunn for å skape en arena for samhandling mellom ulike aktører, med mål om å både redusere CO2 avtrykk fra eksisterende energiløsninger og utvikling av nye fornybare energiløsninger. I episoden forteller Jorunn om hvordan de jobber for skape verdi ut av en jungel av virkemidler og hvordan de skaper samhandling på tvers av ulike sektorer. Hun forteller også om Norges muligheter når det gjelder eksport av teknologi. 

 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi og innovasjon?
Jeg kommer fra Bergen og er utdannet kjemiingeniør med tilleggsutdanning innen petroleumsteknologi. Jeg likte realfag på skolen og syntes at matematikk og fysikk var spennende. Etter et par år ved sykehuset begynte jeg i oljeindustrien i 1981. Det har vært en fantastisk reise som har gitt meg mulighet til å arbeide ti år i utlandet. Jeg ble tildelt prisen SPE Oilwoman of the year i 2008. Jeg begynte i NES i august 2018.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi er en arena for samhandling, hvor medlemmer kan knytte nye og kanskje utradisjonelle kontakter og igangsette industrielle prosjekter med to hovedmål: bidra til lavere CO2-avtrykk fra eksisterende energiløsninger fra petroleumsutvinning, og utvikle fornybare energiløsninger. Vi vil i denne sammenheng være en arena for transformasjonsprosessen mot et lavutslippssamfunn, bistå med søknader om finansiering fra virkemiddelapparatet og EU-systemet, arrangere workshops og andre arrangementer med aktuelle tema for medlemmene og opprettholde kommunikasjon med medlemmene våre.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi og innovasjon?
Teknologi knyttet til energi – omstilling, digitalisering, utslippsreduksjon, nye energiløsninger, økt utvinning, karbonfangst og lagring (CCUS). Først og fremst er vi veldig åpne for alle gode idéer, som kan komme fra gründere, teknologibedrifter og andre medlemmer. Vi har en teknisk komité hvor idéer til industrielle prosjekter blir kanalisert.

Hvorfor er det så spennende?
Klyngen bidrar til bedre og mer bærekraftige energiløsninger som er med på å skape arbeidsplasser.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Finansieringen er krevende for mange gründerselskaper. Det kan også være utfordrende å navigere i jungelen av virkemidler. I tillegg er det en motstand mot landvind.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Tre eksempler: Agri-e, fra biogass til hydrogen, CO2, varme og elektrisitet. Flexifloat, flytende vind. Og Crust Harvest, geotermisk varme.

Samhandlinger med internasjonale miljøer innen klyngens interessefelt?
NES har etablert flere internasjonale forbindelser til klynger i andre deler av verden, blant annet i Canada, Australia, Aberdeen og Vaasa. Det å bidra til at medlemmene våre kan knytte internasjonale forbindelser kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap som går på hvordan man kan sørge for kostnadseffektiv/konkurransedyktig havvind og et redusert utslipp fra petroleumsindustrien.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge har vi en bevisst satsing på CO2-håndtering og ulike støtteordninger for forskning og teknologi.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«You’ll conquer the present suspiciously fast if you smell of the future – and stink of the past.» – Piet Hein.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
For å ta det i stikkordsform: samhandling, omstilling, transformasjon, energi, lavutslipp og fornybare løsninger.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke umiddelbare tiltak ser du kan føre til forbedringer, når det kommer til å styrke samspillet mellom innovasjon og finansiering innen fornybar energi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Samhandling Transformasjon Lavutslipp Energi CCS
Vi som klynge har fokus både på å forbedre dagens energiløsninger og på å bidra til at fornybare energiløsninger blir utviklet.

- Jorunn J. Sætre

This is Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Norwegian Energy Solutions er en energiklynge med det overordnede formålet å lede overgangen til lavutslippsenergiløsninger. Medlemmene i klyngen omfatter et bredt spekter av selskaper, operatører, leverandører, nyetableringer, investorer, akademia og myndigheter. Det brede spekteret av medlemmer dekker hele verdikjeden for olje og gass og plasserer klyngen i en unik posisjon. Norwegian Energy Solution var blant 10 næringsklynger som blir tatt opp i Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters.