<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0547: Fleksibilitet i strømnettet

Gjest: Unni Farestveit

Konserndirektør for Samfunnskontakt of Agder Energi


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit. I Agder Energi har Unni ansvaret for at selskapet posisjonerer seg for fremtiden gjennom et fokus på politikk, marked og teknologi. I episoden forteller Unni om hvordan hele energisystemet er i enorm forandring og hvordan Agder Energi utnytter all den dataen som samles inn til ny verdiskapning. Hun forteller også om hvorfor fleksibilitet i strømnettet blir en viktig faktor i årene som kommer. 

 

 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg har et ansvar for at Agder Energi følger med og vet hva som skjer innenfor 3 områder: politikk, marked og teknologi. Dette for å sikre at vi som selskap greier å posisjonere oss for fremtiden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi følger med på omgivelsene og analyserer for å finne ut hva som påvirker vår virksomhet. Teknologi og klimapolitikk er to av de viktigste driverne for endring i vår bransje. Derfor må vi omstille oss. Innovasjon og utvikling er derfor noe av det viktigste vi holder på med.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Big Data og IoT. Vi jobber med skybaserte løsninger som bla. automatiske strømmålere og sensorer i nettet som bidrar til at vi kan samle inn store datamengder.

Hvorfor er det spennende?
Det gir muligheter for å skape ny forretning og nye verdier for konsernet.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Norge produserer mer fornybar og ren energi enn vi trenger. Dette overskuddet kunne vi eksportert via kabler  til kontinentet og tjent penger på fordi Tyskland og andre land skal stenge ned atomkraft og kullkraft. Dette er det motstand mot i Norge fordi det kan øke strømprisen i perioder med 1-2 øre / kwh.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Electric Region Agder – vi har sammen med Kristiansand kommune og fylkeskommunene kartlagt elektrifiseringsgraden i nye Kristiansand kommune. Sammen med Thema Consulting har vi utviklet en modell som nå skal brukes på alle 25 kommunene i Agder, og som Troms fylkeskommune også ønsker å se på. Modellen gjør det mulig å finne ut hvor man bør elektrifisere og hvilke tiltak som har størst effekt i forhold til reduksjoner i CO2 utslipp. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror at kombinasjoner med teknologi og annen fagkunnskap som økonomi, innovasjon, strategi og ingeniørfag blir viktigere og viktigere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
UIA i Agder kombinerer utdanningen nå med teknologi, innovasjon, økonomi etc. Vi tar raskt teknologi i bruk i Norge - dette gir oss et fortrinn i den videre utviklingen.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er en av de viktigste driverne som kommer til å endre energibransjen og hvordan kundene  forholder seg til elektrisitet.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er ingen hemmelighet at energibruken vår påvirker klimaet i negativ forstand, men hvordan skal enkeltindividet klare å påvirke sentrale ledere og skape en endring?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Subsidier  Solkraft og vannkraft Fleksibilitets utfordringer IoT Klimapolitikk 
Energisystemene er i sterk endring og det snakkes om en revolusjon. Vi som kunder skal forholde oss til elektrisitet på en ny måte; vi skal produsere og vi skal forbruke. Så hele energisystemet er i en enorm forandring og det må vi sørge for at vi klarer å henge med på.

- Unni Farestveit

Recommended literature:

Jeg anbefaler deg å lese alt om global klimapolitikk, start-up innen teknologi, næringslivsaviser og tidsskrifter. The Tipping Point av Malcolm Gladwell 

https://www.ae.no/konferanse

This is Agder Energi

Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon, distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kunde-løsninger for bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge, Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte energimarkedet i Europa. Konsernet har en visjon om å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Hovedkontoret ligger i Kristiansand. Selskapet har 49 vannkraftverk på Agder, og selskapet eies av 30 kommuner i Agder (54,5 %) og Statkraft.