<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0548: Den digitale transformasjon for kunst og for museer

Gjest: Reidar Fuglestad

dministrerende direktør

Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Sørlandets kunstmuseum, Reidar Fuglestad. Reidar har tidligere jobbet som leder i selskap som Colorline og Dyreparken. Sørlandets Kunstmuseum, også kalt Kunstsilo har stort fokus på digitalisering for å skape nye uttrykk og bedre publikumsopplevelser.

Navn? 

Reidar Fuglestad.

Tittel og selskap? 

Adm.dir. ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.

Utdanning og hobby?

Bachelor i økonomi, marked og kvantitative metoder fra ADH i 1980. Hobbyer: Fysisk aktivitet, gitar, familie og hytte.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg har vært toppleder i mer enn 20 år i Color Line, Dyreparken og nå Kunstsilo. Før det jobbet jeg innen salg og salgsledelse i ulike selskap innen IKT bransjen. Jeg har også jobbet noen år som konsulent. Min interesse for teknologi kom i min første jobb, og den er fornyet nå som jeg står midt i den digitale transformasjon av museer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør er å tilrettelegge for medarbeiderne slik at de kan prestere best mulig hver eneste dag. Vi bygger en Kunstsilo og gjennomfører eksperimenter for å være best mulig forberedt på å åpne et betydelig større museum i 2022.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Jeg fokuserer på digitalisering innenfor 6 områder: - Arkiv og samlinger - Publikumsopplevelser - Formidling - Salgs og betalingssystemer - Analyse- og bevegelseskunnskap - Digital kunst I tillegg utvikler vi vår kommunikasjon med omverdenen før, under og etter besøket for å ha best mulig dialog med våre gjester og samarbeidspartnere.

Hvorfor er det spennende?

Framtiden er spennende og gir mange positive muligheter. Den digitale transformasjon av sektoren blir grensesprengende.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Kunstnere som er vant til å tenke utenfor boksen i det de skaper hver dag, og bransjen som er svært konservativ og historisk bundet i sin formidling.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Kunstsilo omfatter flere prosjekter, men er mitt hovedprosjekt med alle implikasjoner.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Atilier de?Lumieres, Google, Munchmuseet, Tate, V&A og mange flere.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Digital kunnskap, infrastrukturell kunnskap, kunnskap om folk og kulturer, sosial kompetanse og kompetanse innen bærekraft.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norge er langt framme digitalt i noen sektorer, og akterutseilt i andre. Norge er blant annet sterke på teknisk kompetanse - prosessindustri og oljerelatert. Norge er en råvarenasjon, og er dermed ikke langt framme på foredling. Her kan kunst og kultur bidra.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?

Edmund De Vahl er å anbefale.

Et favoritt fremtidssitat?

”Du må være før du begynner, og begynne før du blir”.

Dette LØRNER du:

Tverrfaglighet  
Delegere myndighet vs delegere ansvar  
Samfunnsutvikling  
Digital kunst 
Videre utnyttelse av kunst i samfunnet  
Når du bygger en bedrift er du helt avhengig av å ha de beste folka du kan rundt deg, og da kan du ikke være redd for at noen kan ting bedre enn deg.

Reidar Fuglestad

Anbefalt litteratur
Edmund De Vahl er å anbefale 
I en verden av “fake news” står verdens museer fremdeles sterkt 
Den nye kunstutstillingen som planlegges å stå klar i 2022 

Dette er Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

I en prisbelønnet, nedlagt kornsilo bygges et kunstsenter av nasjonal betydning – med internasjonal synlighet. Kunstsilos samfunnsoppdrag er å skape et regionalt kraftsenter for kunst og kunstnere i regionen. Samtidig er Kunstsilo et museum av nasjonal betydning i kraft av å huse samlinger og utstillinger som har interesse for hele landet.

Refleksjon

Teknologi endrer kunst, og kunst endrer samfunnet. Kunst har lenge vært et tradisjonelt bidrag til samfunnet, mens teknologien er særdeles ny. Er vi klare for å bevare kunstens stimuli på samfunnsperspektiver med teknologisk påvirkning, eller er teknologiens vekst innen kunst slutten på kunstnerisk påvirkning?