<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0551: Anvendt AI

Exported: Jahn Thomas Fidje

CTO hos Sentient AS og Ph.D. student

universitetet i Agder


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Sentient AS og Ph.D. Student ved Universitetet i Agder, Jahn Thomas Fidje. Jahn Thomas er en teknologientusiast med deep learning som spesialfelt. I Sentient bruker de ny teknologi som kunstig intelligens til å forbedre og lette arbeidshverdagen for andre, eksempelvis gjennom energioptimalisering av næringsbygg og avdekking av regnskapssvindel. I episoden kan du høre både fra et næringslivs- og forskningsperspektiv hva som er så bra med deep learning og hvilke muligheter dette gir.

Utdanning og hobby?

Master i Kunstig Intelligens. Hobbyer: teknologi og vitenskap generelt. Bruker mye av fritiden på egne prosjekter, både koding og hardware.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg har vært interessert i teknologi hele livet, men da jeg begynte på universitetet hadde jeg ikke noe forhold til AI. Det var først da jeg startet master-løpet at jeg oppdaget hvor fantastisk AI-teknologien er, og byttet raskt fokus.  Jeg er nok over gjennomsnittet nerd og interesserer meg for utrolig mye forskjellig, men naturvitenskap er der jeg tilbringer mest tid.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi bruker ny teknologi til å forbedre og/eller lette arbeidshverdagen for andre. Kunstig Intelligens er, slik jeg ser det, et verktøy som må brukes.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Jeg er veldig forskningsrettet og fokuserer på arbeid som befinner seg helt i spydspissen av kunstig intelligens. Spesialfeltet mitt er dyp læring.

Hvorfor er det spennende?

Feltet mitt beveger seg enormt fort, og ved å holde seg i forskningsfronten betyr det at jeg ofte får muligheten til å anvende nye metoder og algoritmer på problemer vi jobber med.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

At kunstig intelligens en dag kommer til å bli smartere enn oss mennesker, og at dette fører til en eller annen form for "dommedag".  Jeg er ikke bekymret for dette.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Energioptimalisering av næringsbygg.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

- Tesla sine selvkjørende biler - Google DeepMind sine to algoritmer: AlphaZero og AlphaStar - GPT2-Algoritmen til OpenAI som kan generere tekst så bra at de ikke har turt å publisere den før nå - DeepFakes

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å ha en overordnet forståelse av hvordan teknologien bak dagens AI fungerer. Jeg tenker også det kan være veldig lurt for barn å bli eksponert for koding tidlig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Mitt inntrykk er at vi er litt "trege" i Norge. Det har vært litt for lite fokus på AI frem til i dag, noe som har ført til at vi "henger litt etter".  Jeg er også skeptisk til hvor strenge vi er når det kommer til data og personvern. Med det sagt fokuseres det mye på feltet i dag, og forskningssentre slik som CAIR gjør en fabelaktig jobb.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Kunstig Intelligens og mulighetene teknologien bringer med seg er positivt for oss og samfunnet.

Anbefalt litteratur:

Deep learning Maskinlæring  Energioptimalisering av næringsbygg  Konkret anvendelse av AI  Deep fakes  GDP2 Algoritme
Kunstig Intelligens er, slik jeg ser det, et verktøy som må brukes. Nå er det mye fokus på at mennesker mister arbeidsplassen sin som følger av kunstig intelligens, men det er ikke riktig å se på det slik.

Jahn Thomas Fidje

Dette er universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende universitet. UiA har campuser i Kristiansand og Grimstad, og består av til sammen fem fakulteter. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.

Refleksjon

Med over 500 episoder har Lørn møtt ulike tematiske vinklinger av AI. Gjennomgående nevnes AI som et verktøy. Også innen finans ses AI som et verdifullt verktøy som skal gagne bransjen og brukerne. Hvordan kan vi minke skepsisen til AI og heller spre forståelsen om at teknologien ikke vil ta over arbeidsplasser til folk, men heller bidra til kollektiv støtte for bruken av den?