<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

Gjest: Ann-Helen Moum

Kommunalsjef for digitalisering of Nye Kristiansand kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kommunalsjef for Digitalisering i nye Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum, om hvordan de har fornyet Kristiansand kommune. Ann-Helen deler av sine erfaringer med dette arbeidet, og gir eksempler på hvordan vi kan få mer fart på utviklingen i de norske kommunene. Silvija og Ann-Helen diskuterer oss hvordan vi skal forholde oss til det gapet som har oppstått mellom hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner, og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy i offentlig sektor.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er egentlig ikke så interessert i hverken i teknologi eller innovasjon, men jeg er lat og nysgjerrig. Spørsmålet er alltid «det må jo finnes enklere eller bedre måter å løse dette på», og da er teknologi ofte svaret.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Kombinere inkrementell innovasjon med små forbedringssteg. Samtidig har vi samfunnsfloker som kun kan løses dersom vi tenker helt nytt. 

Hva er du mest opptatt av innen teknologi og innovasjon?
At teknologien er enkel å forstå for dem som skal bruke den i hverdagen, og at den skaper merverdi for samfunnet og brukerne. 

Hvorfor er det så spennende?
I kommunen vår er det akkurat nå et gap mellom hvilke digitale muligheter de ansatte benytter seg av som privatpersoner, og hva vi tilbyr som arbeidsverktøy. Potensialet for en enklere hverdag for ansatte og innbyggere er enormt.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Etikk og klima. Jeg opplever at det snakkes lite (i generelle kretser) om det vi ikke ser, for eksempel råvareuttak, datalager og forbruk av utstyr. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har for det meste handlet om kommunesammenslåing, men jeg har også jobbet iherdig med å digitalisere prosesser knyttet til byggforvaltningen i ny kommune, og en melde-tjeneste som ble lansert i januar.  Eller vil jeg vise til kommunens SNU-prosjekt, som resulterte i appen SEES.  

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?
København kommune er min personlige favoritt når det kommer til kommune 3.0.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det hele handler om mennesker. Vi må vedlikeholde tilliten til folk, og av den grunn må vi ha informasjonssikkerheten under kontroll. Vi må inkludere innbyggerne i utviklingsarbeidet, for kommunene har ikke råd eller kapasitet til å løse flokene på egen hånd. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Kulturen vår er preget av høy tillit til hverandre og en unik dugnadsånd. Dette gir oss et godt utgangspunkt og en solid grunnmur å bygge videre på.  

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«De som ikke kan huske historien, er dømt til å gjenta den.» – George Santayana.  

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Emneknaggene er: gjennomføre  / Kommune 3.0 / en digital offentlig sektor / FNs bærekraftsmål nr. 17 / Smart by.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kommunene digitaliserer for å styrke lokale relasjoner. Hvordan mener du teknologien kan bidra til å tilrettelegge for de gode samtalene?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Kommune 3.0 Innovasjon i offentlig sektor Digital modenhet i kommunal sektor FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by Digitale arbeidsverktøy
Jeg er egentlig ikke så interessert i hverken i teknologi eller innovasjon, men jeg er lat og nysgjerrig. Spørsmålet er alltid «det må jo finnes enklere eller bedre måter å løse dette på», og da er teknologi ofte svaret.

- Ann-Helen Moum

This is Nye Kristiansand kommune

Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen er Norges sjette største etter folketall og hadde 111 634 innbyggere pr 1. januar 2020.[5] Tettstedet Kristiansand hadde 64 057 innbyggere per 1. januar 2019. Byen er oppkalt etter Christian IV. Kristiansand grenser i vest til Lindesnes, i nord til Vennesla og Birkenes, og i øst til Lillesand. De interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer alle disse kommunene, samt Iveland.