<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0553: Fra forskning til forretning

Gjest: Sunniva Whittaker

Rektor of Universitetet i Agder


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rektor for Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, om at vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste, ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste. I podcasten diskuterer Sunniva og Silvija om samskaping er en metodikk, eller en kultur. De tar også for seg spørsmålet om hvorvidt mennesker også kan lage kunstig etikk, ettersom vi kan lage kunstig intelligens. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  
Jeg har jobbet med faglig ledelse i 17 år – har vært interessert i teknologi i forskning og korpusarbeid. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Kvalitetsarbeid innen utdanning og forskning, samt samarbeid med eksterne partnere (privat og offentlig sektor). 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Akkurat nå: sikre at vi er i utviklingsfronten og samtidig beholde en viss edruelighet med tanke på hva vi bruker teknologien til.  

Hvorfor er det så spennende?  
Det er viktig for å styrke institusjonens posisjon i UH-sektoren. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?  
Hvordan prioritere innsatsen innen teknologi. 

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  
Store tekstdatabaser, eksempelvis ved Brigham Young University (studere språkutvikling, språkvariasjon m.m.). 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Teknologiens innvirkning på samfunnet og mennesket.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?  
Vi er flinke til å integrere samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver i teknologiske miljø. 

Et favorittsitat om fremtiden?
«I believe in standardizing automobiles. I do not believe in standardizing human beings.» - Einstein.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vår største utfordring er å holde fokus på å bruke teknologien i menneskets tjeneste, ikke å bruke mennesket i teknologiens tjeneste.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:I episoden nevnes det at teknologi er utviklet av menn og for menn. Kan den teknologiske utviklingen både effektivisere og løse eksisterende problemer i samfunnet, og samtidig bidra til full likestilling?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Learning analytics Talegjenkjenning Samskaping 
Akkurat nå jobber vi for å sikre at vi er i utvikling fronten og samtidig beholde en viss edruelighet når det kommer til  hva vi bruker teknologien til.

- Sunniva Whittaker

Recommended literature:
Advances in corpus linguistics

This is Universitetet i Agder

Universitetet i Agder (UiA) er et universitet i Norge med rundt 13.000 studenter og 1.300 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007, som Norges syvende universitet. UiA har campuser i Kristiansand og Grimstad, og består av til sammen fem fakulteter. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.