<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Gjest: Nina Øverby

Professor i ernæring of Universitetet i Agder


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i Ernæring ved Universitetet i Agder, Nina Øverby, om?hvordan man kan bruke digitale midler for å fremme god helse. Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i lærerutdanningene. I podcasten diskuterer Silvija og Nina hvordan man kan forstå ernæring bedre gjennom bruk av teknologi, og hvordan vi kan befolkningen kan inspireres til å spise sunnere gjennom bruk teknologisk innovasjon.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg forsker på betydningen av mat tidlig i livet for senere helse og på tiltak som kan fremme et godt kosthold blant barn, ungdom og foreldre. Har ledet en forskningsgruppe, som nå er forskningssenter, i seks år. For fem år siden så vi at teknologi eller digitale medier kunne hjelpe oss med å utvikle tiltak som kunne nå mange på en gang, som kunne gi annen informasjon enn vanlige brosjyrer og som kunne være interaktiv. Fra da ble jeg interessert i å forske på hvordan man kan bruke teknologi til å bedre kosthold og dermed folkehelse.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å undervise studenter i ernæring, folkehelse og mat og helse. Og samtidig forske på betydningen av mat. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Vi kaller det digitale intervensjoner, en form for e-helse. I enkelte studier har vi utviklet nettsteder som foreldre får tilgang til med korte filmsnutter om hverdagssituasjoner om mat m.m. I andre prosjekter har vi utviklet e-læringsprogrammer som barnehagepersonale kan bruke for å fremme sunne matvaner i barnehagen. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi har utviklet og evaluerer flere såkalte digitale intervensjoner. Vi har sett at slike lavterskeltiltak kan bedre kostholdet til små barn.

Har du andre eksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt? 
Arbeidet forskere som Mary Barker og Sophia Strømmer gjør ved Uni Southampton. De jobber med å utvikle digitale intervensjoner med sterk grad av brukermedvirkning. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er mange som mener at å kunne endre seg / gjøre andre ting er en essensiell sak i fremtiden. Jeg tror det er svært viktig å henge med teknologisk og at slik kunnskap er viktig. Men jeg tror samtidig at vi mister noen elementære livsferdigheter på veien hvis alt skal gjøres av teknologien, så jeg tror at skills for life må opp på agendaen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
De nye læreplanene for grunnskolen har tatt inn over seg livsmestring og folkehelse, så jeg tenker at planene er svært gode for dette i Norge.

Et favorittsitat om fremtiden?
Vårt slagord: «Diet today – health of tomorrow.» 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette slik at endringer kan vare over lang tid.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Vi spiser ikke nok grønnsaker i Norge. Hvordan kan teknologi være et verktøy for å farge myndighetenes kostholdsråd for å bidra til økt inntak av grønnsaker og endret atferd?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Forskning på ernæring Intervensjon Grønnsaker Formidling av kosthold digitalt
Teknologi og digitale intervensjoner har et stort potensial for å bedre kosthold til store og viktige grupper av befolkningen (de sårbare og de unge), men vi vet foreløpig ikke hvordan vi kan gjøre dette, slik at endringer kan vare over lang tid.

- Nina Øverby

Recommended literature:
Susan Michie er en forsker som har svært god oversikt over forskningsfeltet og digitale intervensjoner og helse. 

This is Universitetet i Agder

Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i lærerutdanningene. Noen sentrale forskningsområder er mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, og det forskes på hva mat betyr for god helse og hvordan hele generasjoner i Norge skal få opplæring i matlaging. Instituttet samarbeider med næringsliv, frivillige organisasjoner, skoler og barnehager i regionen, både gjennom praksis i disiplin-studier og lærerutdanningene, og gjennom ulike forskningsprosjekt og praksis-emner i helsefremmende arbeid.