<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0555: AI: Johan Wedel: Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Gjest: Johan Wedel

CTO

Gridd.AI Robotics


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO hos Gridd.AI Robotics, Johan Wedel. Johan er en teknolog som sjeldent følger strømmen. I Gridd.AI Robotics bruker de Automated Process Management (APM) og AI for å utvikle nye, disruptive løsninger som skal forbedre og effektivisere dagens organisasjoner. I episoden kan du høre om hvordan Gridd.AI Robotics sin løsning kan organisere bedriften din bedre enn deg selv som kjenner dine ansatte og deres kultur, samt hvorfor morgensdagens virksomhetsarkitekttur ikke nødvendigvis behøver å bli bestemt av mennesker.

Utdanning og hobby?

Bachelor i Digital Forensics og Master i Informasjonssystemer. Interesserer meg for reise, gourmetmat, trening og gaming (konsoll).

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?

Teknologi og innovasjon er noe som bare graviterer naturlig mot meg. Man kan si jeg har et indre kompass som alltid hindrer meg i å følge strømmen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

I det store og hele så bidrar vi med å gjøre Norge (og Europa) verdensledende innen digital transformasjon.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Anvendelse av kunstig intelligens på måter ingen andre har tenkt på, og setter det i kontekst til virksomhetsarkitektur. Jeg er veldig entreprise-fokusert.

Hvorfor er det spennende?

Fordi de aller fleste teknologer er enten konsumer-fokusert eller tech-fokusert, og kompasset mitt følger som nevnt ikke strømmen.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Kontroversene rundt kunstig intelligens er ofte interessante, men dessverre er de på feil premisser fra feil folk.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Har kun fokusert på Automated Process Management, fint lite tid til annet dessverre.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?

Det er to andre selskaper vi liker å følge, og det er Boost AI og Spacemaker. I dag er vi relativt lik Boost når det kommer til kjerneteknologi, men fremtidsvisjonen for produktet vårt er lik Spacemaker sin.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?

Jon Iden sin bok om Prosessledelse.

Et favoritt fremtidssitat?

Å bekymre seg for AI er som å bekymre seg for overbefolkning – på Mars.

Viktigste poeng fra vår samtale?

At fremtidens virksomhetsarkitektur (offentlig eller privat) ikke vil bli bestemt av mennesker.

SME

This what you will learn:

Virtuelle roboter Effektivisering Automatisering AI for informasjonssamling 
Vårt endelige mål med AI teknologien, er at vi skal klare å kartlegge bedriften din og deretter generere modeller på hvordan arkitekturen til organisasjonen ville sett ut, dersom en AI hadde bestemt den.

- Johan Wedel

Recommended literature:
Jon Iden sin bok om Prosessledelse

This is Gridd.AI Robotics

Gridd.AI (tidligere Gridd.AI Robotics) er et selskap fra Kristiansand som bruker kunstig intelligens til å utvikle måten vi bearbeider prosessmodeller. Deres prisvinnende løsning Gridd Go v2.0 er en ny måte å gjøre forretningsprosessledelse på. Ved å bruke kunstig intelligens kan man intervjue tusenvis av ansatte uten å forlate kontoret. Produktet samler prosessinformasjon og bygger BPMN-modeller - alt i samme sky.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse