<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0560: Sjakk - det beste åpningstrekk?

Gjest: Sondre og Max

Elev

Hvorfor det?


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Sondre og Max som begge går i 4. klasse ved Korsvoll Skole. Både Sondre og Max er med i en sjakk-klubb, og bestemte seg for å forske på ulike sjakktrekk for å finne ut av hvilket som er det beste åpningstrekket. Begge tenkte det ville være morsommere å finne ut av dette selv istedenfor å lese det i en bok. I episoden forteller de om det overraskende trekket de til slutt kom frem til. I tillegg forteller de om hvorfor det lønner seg å være uthvilt når man spiller sjakk.

Hvem er dere, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Vi er elever på Korsvoll skole i 4. klasse. Vi var med på en forskerkonkurranse som heter: "Hvorfor det?" og lagde et prosjekt sammen om hva som er det beste åpningstrekket i sjakk. Vi er med i sjakk-klubb begge to og det er gøy å finne ut nye ting selv ved å teste ut, i stedet for å lese det i en bok.

Hva er det viktigste dere vil vise med prosjektet deres?
Selv om det er spilt sjakk i flere hundre år, er det fortsatt mulig å finne ut nye måter å spille på. Vi ville starte med å teste ut ulike åpningstrekk. Vi hadde en ide om hva vi skulle finne ut, men forskningen visste noe helt annet. Vi fikk også ut et annet funn i undersøkelsen: Det lønner seg å være uthvilt når man spiller sjakk.

Hva slags teknologi brukes der?
Mobiltelefon/Ipad til å registere og spille mot en datamaskin (Chess.com) og regneark til å analysere resultatene (Google sheets).

Hvorfor er det spennende?
Vi er begge ivrige sjakkspillere, og synes det var artig med et prosjekt som kunne gjøre oss enda bedre. Resultatet vi fikk, at a4 var det beste åpningstrekket, var noe helt annet enn det vi hadde forventet. Chess.com viser at dette trekket er brukt veldig lite, kanskje ingen har testet dette før?

Hva synes du er interessante dilemmaer fra prosjektet?
Det var ikke lett å finne ut hvordan vi skulle passe på at det ikke bare var tilfeldigheter som påvirket resultatene i undersøkelsen. Vi måtte derfor spille ganske mange kamper og måtte prøve å spille like mange ganger med de ulike trekkene.

Samarbeider du med andre om prosjektet, og hvordan?
Vi spilte sjakk sammen og hver for oss (til sammen 92 partier) og så møttes vi noen ganger for å analysere resultatene og lage en presentasjon.

Hvem inspirerer dere, internasjonalt og nasjonalt?
Magnus Carslen, Torstein Bae og Frode Urkedal

Hva tror dere er viktig å kunne for fremtiden?
Gode sjakktrekk!

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
"Lær sjakk - fra nybegynner til turneringsspiller" av Øystein Brekke Se på sjakk på TV

Hvor kan vi gå for å lære mer om dette?
Bli med i en sjakklubb i nærheten av deg.

CHILDREN

This is what you will learn:

Sjakk
Nye sjakktrekk  
Store sjakkspillere 
Magnus Carlsen
Vi bestemte ulike første-trekk, så prøvde vi å spille mot datamaskinen med disse trekkene også lot vi også datamaskinen spille mot seg selv for å se hvordan de ulike trekkene påvirket spillet.

- Sondre og Max

Recommended literature:
Hvorfordet.no 
Boken "Lær sjakk - fra nybegynner til turneringsspiller" av Øystein Brekke

This is Hvorfor det?

Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.