<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0561: Mobilbruk og øyekontakt

Gjest: Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie

Elev of Hvorfor det?


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, som alle går i 7. klasse ved Korsvoll Skole. Gjennom "Hvorfor det?"-prosjektet har de forsket på blikkontakt og hvorvidt en mobilfri skole vil kunne gjøre at elever blir mer sosiale med hverandre. I episoden deler de sine erfaringer gjennom forskningsprosjektet og kommer med sine egne regler og retningslinjer for sunn mobilbruk. 

Full transcript (Available soon)

Navn: 

Anne Birgitte, Norna, Amalie og Julie.  

 

Skole:  

Korsvoll skole 

 

Hva er det viktigste dere vil vise med prosjektet ditt? 

Vi forsket på mobilbruk og hvordan dette påvirker barns liv. Vi hadde en hypotese før vi begynte. Vi trodde at på mobilfrie skoler ville elever være mer sosiale og fysisk aktive. For å undersøke om elevene var sosiale så vi på øyekontakt og hvorvidt elevene ser på hverandre eller har nesen i mobilen hele tiden. Vi fant ut at snakking påvirker mobilbruk, og på "mobilskolen" var det flere som satt alene, mens på skolen hvor det var mobilfrie var det færre som satt alene. 

 

Hvorfor er det spennende? 

Grunnen til at vi valgte å forske på dette var at vi hadde veldig lyst til å ta frem mobilen i friminuttene, men vi lurte på om det påvirket øyekontakten og det sosiale livet. Man bruker gjerne mobilen så ofte at man glemmer av å være sammen med andre. 

 

Samarbeider dere med andre om prosjektet, og hvordan? 

Vi var fire som samarbeidet. Da var vi fire hjerner og vi fungerte bra sammen.  

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hva synes du er det viktigste poenget som kommer fram i forskningsprosjektet til Anne Birgitte, Norna, Amalie og Julie? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CHILDREN

This is what you will learn:

Mobilfri skole
Øyekontakt
Den oppvoksende generasjon
Samarbeid
Vi fant ut at snakking påvirker mobilbruk, og på "mobilskolen" var det flere som satt alene, mens på skolen hvor det var mobilfrie var det færre som satt alene.

- Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie

Recommended literature:
www.Hvorfordet.no

This is Hvorfor det?

Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.