<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0561: Mobilbruk og øyekontakt

Gjest: Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie

Elev

Hvorfor det?


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, som alle går i 7. klasse ved Korsvoll Skole. Gjennom Hvorfor det?-prosjektet har de forsket på blikkontakt og hvorvidt en mobilfri skole vil kunne gjøre at elever blir mer sosiale med hverandre. I episoden deler de sine erfaringer gjennom forskningsprosjektet og kommer med sine egne regler og retningslinjer for sunn mobilbruk. Podcasten er laget i samarbeid med «Hvorfor det? - en forskningsutstilling for barn» Ønsker du å gi ditt barn økt forskningslyst og mestringsfølelse? Send oss epost: kontakt@hvorfordet.no og sjekk ut www.hvorfordet.no

Navn?

Anne Birgitte, Norna, Amalie og Julie. ? 

 

Skole:  

Korsvoll skole 

 

Hva er det viktigste du vil vise med prosjektet ditt? 

Vi forsket på mobilbruk og hvordan dette påvirker barns liv. Vi hadde en hypotese før vi begynte. Vi trodde at på mobilfrie skoler ville elever være mer sosiale og fysisk aktive. For å undersøke om elevene var sosiale så vi på øyekontakt og hvorvidt elevene ser på hverandre eller har nesen i mobilen hele tiden. Vi?fant?ut?at?snakking?påvirker?mobilbruk,?og?på?"mobilskolen" var det?flere?som?satt?alene,?mens?på?skolen?hvor?det var?mobilfrie?var det?færre?som?satt?alene. 

 

Hvorfor er det spennende? 

Grunnen til at vi valgte å forske på dette var at vi hadde veldig lyst til å ta frem mobilen i friminuttene, men vi lurte på om det påvirket øyekontakten og det sosiale livet. Man bruker gjerne mobilen så ofte at man glemmer av å være sammen med andre. 

 

Samarbeider du med andre om prosjektet, og hvordan? 

Vi var fire som samarbeidet. Da var vi fire hjerner og vi fungerte bra sammen.  

 

Dette LØRNER du:

Mobilfri skole 
Øyekontakt 
Den oppvoksende generasjon 
Samarbeid 
Vi fant ut at snakking påvirker mobilbruk, og på "mobilskolen" var det flere som satt alene, mens på skolen hvor det var mobilfrie var det færre som satt alene.

Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie

Anbefalt litteratur
www.Hvorfordet.no

Dette er Hvorfor det?

Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon

Jentene får med seg hva som skjer selvom de sitter på mobilen samtidig som de snakker. De voksne kan i dag oppleve det som en avvisning, men hvilken opplevelse vil utvikle seg når barna i dag som litt eldre kommuniserer med en  motpart som er på mobilen under en samtale?