<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0562: Trener du nok?

Gjest: Elio

Elev

Hvorfor det?


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Elio som går i 4. klasse ved Skøyen Skole. I episoden forteller Ruth om hvorfor hun startet bevegelsen «Hvorfor det?». Elio er en av prosjektdeltakerne i denne bevegelsen, og han ble med fordi han var nysgjerrig på om familien holdt seg i god nok form. I episoden deler Elio sine erfaringer etter å ha brukt skritteller og treningsapper på mobilen, og han svarer på spørsmålet om hvor mye barn og voksne egentlig burde trene. 

Navn?
Elio Mona

Skole?
Skole: Skøyen

Alder, interesser og hobby?
Alder: 9 år Interesser: Fotball, slalom, håndball og iPad Hobby: Telttur

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi/innovasjon?
Jeg er Elio og det startet med at jeg fikk masse lego og en iPad da jeg var liten.

Hva er det viktigste du vil vise med prosjektet ditt?
Finne ut om vi trener nok. Men også finne ut av hvorfor pappa blir feitere og feitere.

Hva slags teknologi brukes der?
Vi brukte skritteller og treningsapper på mobilen for å finne ut av hvor mye vi trente hver dag.

Hvorfor er det spennende?
Pappa tror han trener nok, men han blir bare blir feitere og feitere. Det var derfor spennende å bruke skritteller og treningsapper for å se om pappa og resten av familien egentlig trener nok eller bare skryter.

Hva synes du er interessante dilemmaer fra prosjektet?
Det var å finne ut om pappa virkelig trente nok eller om det var noe annet han ble feitere av. Som sjokolade.

Samarbeider du med andre om prosjektet, og hvordan?
jeg samarbeidet med hele familien min, som rapporterte til meg hvor mye de hadde trent hver dag i en uke.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Albert Einstein, Birk Ruud, Østein Bråten, og så klart Kattekryp.

Hva tror du er viktig å kunne for fremtiden?
Trene masse for å bli flink i det du liker å holde på med.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Finne en treningsapp som hjelper deg med det du skal bli flink på. Og Youtube.

Hvor kan vi gå for å lære mer om dette?
På trening (+ i appstore og på helsedirektoratet).

CHILDREN

This is what you will learn:

Mobil-app for trening 
Fysisk aktivitet 
Kosthold 
Kulturforskjeller på mat
Det er viktig å trene masse, for å bli god på det man vil. Også tror jeg man tenker bedre på skolen hvis man trener før skolen.

- Elio

Recommended literature:
helsedirektoratet.no

This is Hvorfor det?

Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.