<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0566: Kunst og kunstig intelligens

Gjest: Benedikte Wallace

PhD kandidat ved RITMO senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse of UiO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Benedikte Wallace, Phd Kandidat ved RITMO, senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. RITMO studerer rytmiske fenomener, nærmere bestemt musikk, kroppsbevegelse og audiovisuelle uttrykk, og ser på hvordan disse prosesseres kroppslig og kognitivt. Visjonen er å avdekke disse kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

PhD student ved universitetets nye senter for fremragende forskning, RITMO. Har alltid vært interessert i kunstig intelligens og kunst. I mitt arbeid på RITMO får jeg kombinere disse interessene ved å se nærmere på hvordan dyp læring kan brukes for å generere kreativ data, på RITMO fokuserer jeg nå på å generere dans.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

I min forskningsgruppe ser vi på konseptene rytme, tid og bevegelse på mange forskjellige måter og mener at dette kan hjelpe oss å avdekke viktige kognitive funksjoner som ligger til grunn for menneskets opplevelse av tid og rytme.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?

Spørsmål rundt hvordan vi trener en modell uten 'fasit svar', hvordan kan vi lage modeller som genererer noe vi synes er interessant, vakkert og nyskapende?

Hvorfor er det spennende?

Å lage kunst eller bevege seg til musikk er noe vi mennesker gjør helt instinktivt, vil vi kunne modellere disse kreative prosessene ved hjelp av kunstig intelligens? Siden nevrale nettverk er statistiske modeller kan de også fortelle oss om korrelasjoner i dataene de blir trent på og muligens avsløre sammenhenger vi ikke ser ved første øyekast.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Det oppstår mange interessante praktiske og filosofiske spørsmål rundt kreativitet, kunst og KI, fra spørsmål om eierskap og copyright til vår forståelse av menneskelig kreativitet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Det siste året har jeg jobbet med dansere for å samle motion capture data av deres improvisasjoner til musikk. Dette datasettet skal brukes som treningsdata for en generativ modell for å generere bevegelse gitt musikk som input.

Dine andre favoritteksempler på din type innovasjon internasjonalt og nasjonalt?

Google Magenta utvikler verktøy som lar deg lage musikk / kunst ved hjelp av KI. UiO MusicLab er en serie events som kombinerer konsertopplevelser og underholdning med live datainnsamling, analyse og ny teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap som øker vår forståelse av hvordan vi skaper og opplever kunst, samt hvordan vi kan bruke KI til å modellere dette kan gi innsikt i kognitive prosesser vi fortsatt vet lite om i dag. Det kan også hjelpe oss på veien mot generell problemløsing med KI i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Jeg mener at tverrfaglig forskning slik som på RITMO gir oss en unik mulighet til å se på komplekse tema fra flere vinkler samtidig.

Et favoritt fremtidssitat?

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less - Marie Curie.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Ritmo beveger folk, og bevegelse sprer glede. Hvilken avgjørende faktor har digitalisering av rytmer for å bedre folkehelsen? Skal vi danse oss til en mindre belastning på helsevesenet? Hvilke andre områder kan digitaliserte rytmer være en ressurs?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Rytme og kunst Kunstig intelligens Korrelasjon i data Mønstergjenkjenning
Siden nevrale nettverk er statistiske modeller kan de også fortelle oss om korrelasjoner i dataene de blir trent på og muligens avsløre sammenhenger vi ikke ser ved første øyekast.

- Benedikte Wallace

This is UiO

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap.