<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LEGALTECH

#0567: LEGALTECH: Stein Aamot: Eierskap til egne ideer og produkter

Gjest: Stein Aamot

Patent Attorney og partner

Zacco Norway


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med patentingeniør og partner hos Zacco Norway, Stein Aamot. Zacco er et patentbyrå med et 360 graders perspektiv på å beskytte immaterielle verdier. Stein har jobbet i over 30 år i teknologibransjen både som konsulent og som leder i flere startups. I episoden forteller Stein om begreper som digital branding, digital forensic og cyber security. Han forteller også om hva det vil si å søke patent og hvorfor det er så verdifullt for en bedrift, samt fallgruvene man bør unngå. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med oppfinnere og utviklingsavdelinger og hjelper til med å registrere og få patent, gitt at oppfinnelsene er nye og har oppfinnelseshøyde. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Digital branding, Digital forensics og Cyber security

Hvorfor er det spennende?
Jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre fra dag til dag. Det å sitte sammen med oppfinnere som jobber helt på grensen av hvor teknologien er i dag er spennende, interessant og krevende.

Et favorittsitat?
Dette passer veldig godt for startups: «enten så går det bra, eller så går det over».

SME

This what you will learn:

Patent
Start-ups
Patent-pending 
Intangible assets
AI
Digital branding
Har du "patent pending" status på noe som potensielt kan bli et patent, så kan du bruke den "patent pending" statusen under hele prosessen den er til behandling, som et forhandlingskort mot omverdenen. Både mot investorer, egne aksjonærer, partnere og mye mer.

- Stein Aamot

Recommended literature:
EPO, USPTO, og Google patent. 

This is Zacco Norway

Zacco er et av Europas største IP-konsulentfirmaer og tilbyr et 360 °-perspektiv på immaterielle verdier: fra innlevering av patentsøknader, varemerkeregistrering og designbeskyttelse til programvareutvikling, beskyttelse av digital brands, cyber security, porteføljestyring og IP-strategier i den moderne økonomien. Selskapet har 150 års erfaring med innovativ tenkning, og har hvert år siden 2016 blitt kåret til Scandinavian Firm of the Year.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse