<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0570: Innsidetrusler: mye mere enn en spionroman

Exported: Nils Roald

Salgsdirektør i Norge og Island

Jazz Networks


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med salgsdirektør i Norge og Island for Jazz Networks, Nils Roald, om hvordan vi kan lære folk å tenke på cybersecurity på en overkommelig måte, med teknologi som ikke bare er laget for eksperter, av eksperter. Silvija og Nils Roald diskuterer innfallsvinkler til hvordan de ansatte i en bedrift kan bli en del av bedriftens cyber-forsvarsverk, og videre hvordan bedriften kollektivt kan beskytte seg mot trusler om cyber-angrep innad i organisasjonen.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi og innovasjon? 
Sunnmøring som tok teknisk utdanning innen telematikk og trodde jeg skulle jobbe som systemingeniør, men endte opp med salg og cybersikkerhet. Har alltid vært interessert i teknologi og innovasjon, også langt utenfor IT-sfæren. Første store teknologiåpenbaring var å sitte oppe til midnatt sammen med bestekameraten for å se datoen skifte på et kvartsur.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Lager en sikkerhetsplattform som kan oppdage og stanse innsidertrusler. Vi forsøker å hjelpe ansatte til å ikke gjøre feil, og samtidig avdekke de som av en eller annen grunn med hensikt bryter interne sikkerhetsregler eller eksterne regulativer. Dette hjelper selskap å beskytte sine ansatte, data og sitt omdømme.

Hva fokuserer du på innen teknologi og innovasjon? 
Forenkling: Mangel på kompetanse innen cybersikkerhet er stor, og de fleste produkter er laget av eksperter for eksperter. Deteksjon: Beskyttelse mot skadelig, men tilsynelatende legitim bruk av IT-ressurser.

Hvorfor er det spennende?
Før jobbet jeg med å beskytte mot skadelig hackere fra utsiden, mens i Jazz jobber jeg mest med de som allerede er innenfor; ansatte, samarbeidspartnere, styremedlemmer, angripere med stjålne brukerkontoer etc., som allerede har privilegert tilgang til dine sensitive data og systemer. Her har ikke sikkerhetsbransjen fokusert nok enda.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Sikringstiltak VS personvern - en evig balansegang.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har jeg hjulpet IT-selskaper i Nord-Europa med å bygge MSSP-løsninger, slik at også mindre selskap kan dra nytte av sentral sikkerhetskompetanse.

Ditt favoritteksempel innen innsidetrusler internasjonalt og nasjonalt?
Bare siden i høst har flere store IT-selskap, med forsvarskapasitet langt over det en normalt finner i Norge, blitt utsatt for vellykkede datainnbrudd fra innsidere.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Generelt: Teknologi som kan gjøre det bedre for oss alle, medisin, miljø, energi, produksjon etc. Mitt fagområde: Hele verden mangler cybersikkerhetsressurser.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi gjør det godt innen nisjer av disse feltene, men har økonomisk fundament til å breie oss i alle kategorier. Spesielt med utspring fra offshore-teknologi, simulering og fremover kunstig intelligens.

Et favoritt fremtidssitat?
Cybersikkerhet er å forberede seg på det som blir det neste, ikke det som var det siste.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det å beskytte og trene opp de ansatte til bedre sikkerhetshygiene er kanskje den beste investeringen en kan gjøre. Da blir de ansatte en del av ditt cyber-forsvarsverk.

Anbefalt litteratur:

Innsidetrusler  Sikkerhetshygiene  Cybersecurity og vårt tillitssamfunn  MSSP system
Selv om innsidetrusler ofte settes i sammenheng med utro tjenere, så er det uoppmerksomme eller utrente ansatte som er bedriftslederes og sikkerhetseksperters største bekymring. Det å beskytte og trene opp de ansatte til bedre sikkerhetshygiene er kanskje den beste investeringen en kan gjøre

Nils Roald

Dette er Jazz Networks

Jazz Networks gir cybersikkerhet som beskytter det som betyr mest for bedrifter - menneskene, data og omdømme. Jazz Networks beviste plattformens overlegenhet etter 2 år i utvikling, da de i 2019 vant den amerikanske Cyber Command-konkurransen mot modne og velkjente nett-leverandør og konsulent-firmaer. Sammen med søsterselskapet Vaion, skaper Jazz Networks et fullstendig økosystem designet for å beskytte folk, eiendeler og virksomhet.

Refleksjon

Hvilken deltakelse i samfunnet under den digitale revolusjonen fås om du ikke ønsker å dele personlig informasjon om deg selv på nett?