<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0573: Teknologi som problemløser

Gjest: Carine Zeier

CEO

IGT Technology og Venture Developer


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO for iGT Technology og Venture Developer, Carine Zeier, om "age-technology" og hvorfor hun trives i umodne markeder hvor hun kan skape innovasjon. Fallrelaterte skader står for hele 70% av dødsårsaker for de over 75 år, men er det mulig å predikere og dermed forhindre fall ved hjelp av teknologi? Og hva skal til, før man tør å ta risikoen det krever å gå ut fra en trygg jobb, og heller satse som gründer?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jobbet med tidlig-fase-teknologi siden dotcom på nittitallet, interessen ble vekket da jeg tok Bachelor graden min i San Francisco på midten av nittitallet. En dame som var lærer på mitt college jobbet også som Webmaster i Silicon Valley, og jeg ble veldig fascinert og nysgjerrig på henne. Så jeg tok hennes klasse, der jeg lærte basic HTML koding, og da startet interessen for teknologi.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Løser et problem som berører mer eller mindre alle familier på ett tidspunkt, og det er at eldre faller og ikke får hjelp fort nok. Nøyaktighet på å registrere fall er et problem fordi dagens løsninger er basert på gammel teknologi. Det man kaller AgeTech er en kategori som ikke har vært prioritert blant teknologer og investorer, og dermed kan det med relativt enkle teknologiske grep bedres betydelig. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Jeg jobber som regel i relativt umodne markeder og kun med B2B. Helst jobber jeg innen områder der innsikt via økt tilgang til data og ny teknologi endrer dagens situasjon til det bedre og også gir nye forretningsmuligheter. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At nordmenn er blitt så sedate som resultat av vår oljesuksess, men at vår historie tilsier at vi er et utforskende og eventyrsøkende folkeferd. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Jeg hadde et management for hire opphold hos Disruptive Technologies for litt over ett år siden. Det at vi kan bygge verdensledende hardware ut fra Norge er spennende, og jeg har virkelig aldri sett et case som har hatt så imponerende internasjonal kundeliste før de har et klart produkt i markedet. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kombinasjonskunnskap, der man kobler nye fagfelt på nye måter. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har et lite næringsliv, der det bør være mulig å krysskoble kompetanse, og heller tenke at man former karrieren som en portefølje av jobber. 

Et favoritt fremtidssitat? 
Kunst er den nye oljen. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Det er ikke de som er best til å manøvre den oppkonstruerte forretningsverden som er morgendagens vinnere – det er dem som er mest kreative. For å være dette må man være åpen, nysgjerrig og tørre å utfordre status quo. 

Startup

This what you will learn:

Kommersialisering av teknologi internasjonalt  Agetech Umodne markeder  Gründerskap Kombinasjonskunnskap 
Jeg trives med mye usikkerhet, og dermed i umodne markeder. Her må du snu deg fort og omringe deg med et bredt mangfold av mennesker og det trives jeg med.

- Carine Zeier

Recommended literature:
«The Art of Innovation» av Tom Kelley

This is IGT Technology og Venture Developer

iGT Technology tilbyr programvare for mobil og web for prehospitale tjenester, campus sikkerhet, hjemmekontor, personlige sikkerhetsalarmer og medisinske sensorer for effektiv og kostnadseffektiv innsamling og overvåking av informasjon. I løpet av de siste årene har selskapet bygget en modulær plattform for hjemmebruk og sikkerhet basert på åpne standarder. Den grunnleggende IGT-alarmplattformen (iGT PaaS) sikrer et stabilt og trygt miljø for back office-tjenester. Løsningen er modulær og basert på en standard Microsoft-plattform.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse