<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0574: Industriell software som eksportvare?

Gjest: Anna Olsson

Director partners & alliances

Cognite


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Director Partners & Alliances i Cognite, Anna Olsson, om hvordan Cognite hjelper bedrifter med å lenke sammen all dataen de har. Cognite ble grunnlagt i 2016 for å møte kravene til industriell digitalisering, og mener at nøkkelen til industriell digitalisering ligger i datalagring. Silvija og Anna diskuterer økosystemet rundt partnerskap, innsikt gjennom software og AI, behovet for mangfold i miljøer for teknologisk innovasjon, og potensialet Norge har for å være verdens mest attraktive land for utenlandske tech-talenter.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Svensk, kom hit etter Dot Com-krasjet (som rammet Sverige hardere) - forelsket meg i Norge og ble værende! Planla egentlig ikke å studere IT, men fant en spennende "kul" utdanning på slutten av 90-tallet kalt "Multi-media design". Valgte å fordype meg og ta datavitenskapelige eksamener. Utrolig spennende å kunne "bygge nye ting" som forbedrer folks hverdag!

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Hjelper tungindustrien å få verdi ut av dataen de allerede har. Vi tilrettelegger slik at selskapene kan skalere verdiuttak ved bruk av digital teknologi og data. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Bygger opp partner økosystemet til Cognite, for dette er ikke noe vi kommer løse alene! Trenger eksperter innen dataintegrasjon, maskinlæring, analyse, agile coaching, etc. + domenekunnskap innen industrien

Hvorfor er det spennende?
Partner-økosystemet er spennende siden det gir mulighet å jobbe med mange spennende selskap både i Norge og resten av verden! Å hjelpe industrien å løse sine utfordringer er spennende da det har så mange ringvirkninger, f.eks nye forretningsmodeller. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Alle snakker om digitalisering, men få har fått det operasjonalisert og tatt i bruk bredt i organisasjonen.  AI er fremdeles mye hype.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Starte opp Cognite Partner Community hvor partnere kan møtes og veksle erfaringer - selv om de kanskje konkurrerer til daglig.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Hvis man ser på selskaper: Spacemaker er veldig spennende, hvor de også ved å bruke data som via software fører til ny innsikt og måter å løse utfordringer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Lære seg å lære nytt, vi vet ennå ikke hva som blir viktig! I tillegg ser vi en trend hvor domene-eksperter blir de som løser problemer mer effektivt selv. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har historisk suksess med software, feks FAST og Tandberg, og større satsinger som Cognite/Spacemaker i dag. Norge er veldig sterk innen industri - det er noe vi virkelig kan. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Norge har en unik mulighet å posisjonere seg innen industriell software, vi har industri-ekspertisen i landet som software selskapene må jobbe tett sammen med for å klare dette. Med domene/industri-kunnskap, tilgjengelig kontekstualisert data og skalerbar software har vi et meget godt utgangspunkt! Vi er et attraktivt land for utenlandske talenter, men har noen forbedringspotensial rundt prosesser.

SME

This what you will learn:

Kontekstualisering av data produksjons-optimalisering og smart vedlikehold Digitale tvillinger AI-hype Norsk kultur 
Norge har en unik mulighet å posisjonere seg innen industriell software, vi har industri-ekspertisen i landet som software selskapene må jobbe tett sammen med for å klare dette.

- Anna Olsson

Recommended literature:
How Google works av Eric Schmidt

This is Cognite

Cognite ble grunnlagt i 2016 for å møte kravene til industriell digitalisering. I dag revolusjonerer Cognite Data Fusion arbeidsflyten til industrikunder over hele verden. Selskapet mener at nøkkelen til industriell digitalisering ligger i datalagring, og at tungevareindustrier som olje og gass, skipsfart, produksjon og kraft og verktøy har allerede dataene. Cognite utvikler derfor programvare for å samle inn, rense og kontekstualisere dataene, ressurser for å transformere dataene til informasjon og stimulere et blomstrende økosystem for industrielle applikasjoner.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse