<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0575: Undervisning for fremtiden

Gjest: Tonje Brattås

COO of Undervisningsplan.no


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Undervisningsplan.no, Tonje Brattås. Undervisningplan.no er en digital plattform for lærere i grunnskolen. Målet er å optimalisere innholdet i skolen ved å koble undervisningen til det som skjer i samfunnet for øvrig. I episoden forteller Tonje om hvordan man finner de gode undervisningsoppleggene og hvor mye autonomi den enkelte rektor eller skole bør ha når det kommer til skoleutvikling. Hun forteller også om hvordan undervisningsplan.no har snudd «skoleutviklingshierarkiet» på hodet.

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Jeg er en jente/kvinne fra Nøtterøy som alltid har grepet de mulighetene jeg har fått. Da jeg var liten hadde jeg 4-5 fritidsaktiviteter ved siden av skolen, og da jeg ble eldre hadde jeg 2-3 jobber ved siden av studiene. Jeg gikk lektorprogrammet på Blindern, frilanset som skuespiller og jobbet som miljøterapeut på et skoleinternat da jeg kom borti start-up verdenen for første gang via et selskap kalt CVguru. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi samler hele skoleåret i én plattform. I dag tar det ofte lang tid før god og oppdatert undervisning når klasserommene. Men heldigvis fins det fantastisk dyktige lærere i alle Norges kriker og kroker som skaper motiverende og relevante undervisningsopplegg hver dag. Disse undervisningsoppleggene samler vi inn og kobler de sammen med nasjonale rammer og undervisningsressurser fra fagmiljøer og eksperter, slik at lærere over hele landet kan få tilgang til oppdaterte og nyskapende undervisningsopplegg for alle trinn og fag for hele året. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Det finnes mange gode nettressurser til bruk i skole og undervisning, men det finnes ingen fullverdig struktur som tar vare på alt det bra som skapes rundt omkring på lærernes arbeidsrom i Norge - og det er vår innovasjon.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi kan være med på å bidra til en raskere endringsprosess for skolen. For mens samfunnet forøvrig går igjennom en digital revolusjon, henger mye av skolen fortsatt igjen i tradisjonelle verdier. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har vi bygget grunnlaget for plattformen, og målet er å lansere samtidig som fagfornyelsen trer i kraft i august i år. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Internasjonalt: Khan Academy Nasjonalt: NDLA, Learnlab, Kikora, fagbokforlagene ++. Det er mange som skaper gode og relevante undervisningsressurser.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om at alle har muligheten til å gjøre en forskjell og forbedre seg og sine omgivelser. Jeg tror det er noe av det viktigste vi lærer bort til den oppvoksende generasjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Skolen i Norge har alle muligheter. Skolegangen er gratis, rammene er gode, de fleste lærerne er dedikerte og elevene liker skole når det er spennende og kjennes relevant. Det er et fantastisk utgangspunkt!

Et favoritt fremtidssitat?
“Education should prepare young people for jobs that do not yet exist, using technologies that have not yet been invented, to solve problems of which we are not yet aware” -Richard Riley. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Samfunnsutvikling og skoleutvikling henger sammen, og derfor er det viktig at skolen er relevant. Men hvem bestemmer hva som er relevant for skolen? Og hvor mye autonomi skal rektorer og individuelle skoler ha?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Gründerskap Fremtidens undervisning  Skoleutvikling Den oppdaterte lærerplanen 2020
Det er fint å bruke læreboka som en ressurs, men det er viktig å bevege blikket opp fra denne og bruke andre verktøy og virkemidler også.

- Tonje Brattås

Recommended literature:
Den danske serien om læreren "Rita"

This is Undervisningsplan.no

Undervisningsplan ble stiftet i 2017 og er en digital plattform for lærere i grunnskolen. Her vil lærere få tilgang til undervisningsopplegg for alle fag og alle trinn. Undervisningsplan.no har planlagt skoleåret, og passer på at lærerne får det innholdet de trenger til riktig tid av året. Det vil si at undervisningen kobles til det som skjer i samfunnet for øvrig.