<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: KIDSTECH

#0577: Hva liker vi mest å se på?

Gjest: Ildri og Susanne

Elev of Hvorfor det?


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eli Aspelund som er partner i "hvorfor det?"-prosjektet og Ildri som går i 6 klasse på Korsvoll skole. Ildri har sammen med sin venninne Susanne forsket på hva slags underholdning både voksne og barn ser på og hvordan. I episoden forteller Ildri blant annet om hvor lang tid barn og voksne i gjennomsnitt bruker foran en skjerm hver dag.

Full transcript (Available soon)

Navn?
Ildri.

Skole og klasse?
Korsvoll Skole, 6. klasse.

Hva er det viktigste du vil vise med prosjektet ditt?
Jeg og min venninne Susanne gjorde en undersøkelse om hva folk liker å se på, hvor vi spurte 48 personer. Halvparten av disse var voksne og den andre halvparten barn. Kanalene vi sammenliknet med var YouTube, NRK, Netflix og Viaplay. Vi fant ut at barn helt klart ser mest på YouTube (tre fjerdedeler av tiden). Voksne derimot ser mest på NRK.

Hva synes du var overraskende med prosjektet ditt?
I gjennomsnitt bruker man omtrent 2 timer hver dag foran skjermen, og barn bruker bare litt mer tid enn voksne. Det var litt overraskende. En annen ting er at de som ser mest på YouTube har mer skjermtid hver dag sammenliknet med andre. Det kan være fordi at man etter å ha sett ferdig en video får forslag om andre videoer som ligner. Da klarer man kanskje ikke å stoppe. De som ser mest på NRK derimot bruker mindre tid bak skjermen, det kan være fordi det er lettere å planlegge på forhånd hvor lenge man skal se.

Hvorfor er det spennende?
Alle ser på en skjerm hver dag. Derfor lurte vi på hva de egentlig ser på, og hva er det de egentlig gjør bak den skjermen. Det er nyttig å vite hva folk egentlig bruker tid på.

Er det noen andre områder du kunne tenkt deg til å forske på i fremtiden?
Klima.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

«Hvorfor det?» bidrar til at barn får bruke sin nysgjerrighet og undring på en gøy og lærerik måte. Kan barns nysgjerrighet også bidra på andre områder i samfunnet, og burde barn ha en større innflytelse på hva som blir lært bort i skolen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CHILDREN

This is what you will learn:

Youtube vs. Tradisjonell TV
Forskjell på barn og voksne
Skjermbruk
Vi fant ut at de som ser på youtube, ser mye mer på TV enn de andre. Det er nok fordi man får forslag på nye videoer etter man er ferdig med en video, da klarer man kanskje ikke stoppe.

- Ildri og Susanne

This is Hvorfor det?

Hvorfor det? er en forskerutstilling der barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir. Podcasten er laget i samarbeid med «Hvorfor det? - en forskningsutstilling for barn» Ønsker du å gi ditt barn økt forskningslyst og mestringsfølelse? Send oss epost: kontakt@hvorfordet.no og sjekk ut www.hvorfordet.no