<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0579: Ny og nødvendig samhandling

Gjest: Kristil Erla Håland

CEO of Jodacare og Jodapro


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Jodacare og Jodapro, Kristil Erla Haland, om hvordan de hjelper pårørende med å ta større del av behandlingen til pasienten, samt ta del i alt det positive som skjer under behandling, uten å selv måtte gå ut av jobb. Jodacare AS sitt mål er å styrke verdigheten til mennesker med demens og andre funksjonshemninger, og deres forhold til helsepersonell og deres egne familier. I podcasten diskuterer Silija og Kristil et sentralt dillema i helsesektoren når det gjelder informasjon, hvor sektoren både er avhengig av sikker kommunikasjon og av nødvendig kommunikasjon. Kristel deler også av sine erfaringer med å gründe Jodacare, og forteller om hva som er den største utfordringen når man utvikler et produkt som ikke har eksistert før.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Jeg ble interessert i innovasjon da jeg så at det var et problem jeg faktisk visste hvordan kunne løses. Jeg har jobbet i så mange forskjellige salgsorganisasjoner og lært så mye underveis, at da jeg så et problem som trengte en løsning - så visste jeg hva jeg måtte gjøre.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Aller viktigst er fokuset på brukerne av Jodacare og Jodapro, og videre så er kontakten med de som skal betale for løsningene. Dette er ofte ikke de samme som brukerne, og eller ikke de samme som faktisk får gevinsten av bruken.

Hva fokuserer du på innen innovasjon?
Jeg fokuserer på å se på verdien for samfunnet. Det er altfor mange i dag som jobber redusert fordi de ikke får den tryggheten de trenger fra personell rundet den de er glade i og som er tjenestemottakere i dag.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi ser så tydelig at vi løser er problem og at våre brukere er så veldig fornøyd! Når vi nå går inn i en ny innovasjon, nemlig å hjelpe de pre-hospitale tjenestene å spare ressurser, miljø og liv. For ikke å snakke om verdien av å hjelpe pasientene raskere, så finnes det ikke noe mer spennende enn det!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg mener at utfordringen med å leve i et fantastisk land som Norge, som styres etter demokratiske prinsipper, men allikevel ikke klarer å nyttiggjøre seg innovasjon fra idéhaverne så godt som de burde er vanskelig. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Viktigste prosjekt siste år har vært implementering av IDporten for Jodacare og oppstart av datterselskapet Jodapro. 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt: No Isolation , Diffia og Tikk Talk. Internasjonalt: GrandPad. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskapen om at du selv kan finne nye måter å jobbe på, selv om du er ansatt i en bedrift så vil du alltid ha påvirkningskraft om du ser nye løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette?
I og med vår flate struktur, at det er så kort vei fra gulvet til daglig leder, så er det lett å fremme egne ideer. Det er heller ikke farlig å feile i Norge, om ditt gründerprosjekt går skikkelig på trynet så har du et sikkerhetsnett i NAV og kan komme tilbake raskt. 

Et favoritt fremtidssitat? 
Den som gir seg er en dritt. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Silvija snakker i episoden om å se på muligheten til å implementere et Jodacare produkt for barn i barnehagen, slik at foreldre kan ta større del i deres hverdag. Tror du dette er mulig å få til? Eller blir det vanskelig på grunn av personvern og ressurser hos barnehagene? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Demens Samarbeid  Personvern Kollektiv utvikling 
Jeg mener at utfordringen med å leve i et fantastisk land som Norge, som styres etter demokratiske prinsipper, men allikevel ikke klarer å nyttiggjøre seg innovasjon fra idéhaverne så godt som de burde er vanskelig

- Kristil Erla Håland

Recommended literature:
Prøve å sette av tid til TED talks - sjekk ut topp 10  Bruk mer tid på å snakke med folk som vet mer ting enn deg og andre ting enn deg!

This is Jodacare og Jodapro

Jodacare AS sitt mål er å styrke verdigheten til mennesker med demens og andre funksjonshemninger, og deres forhold til helsepersonell og deres egne familier. Ved å gi denne gruppen av utsatte mennesker en digital plattform som samler informasjon fra helse- og omsorgstjeneste, samt muliggjøre kommunikasjon mellom pårørende og personell, ønsker Jodacare å også gi gruppen en følelse av sammenheng i hverdagen. Gjennom bruk av bilder og dialog, skaper selskapet en følelse av ro både for tjenestemottakere og deres familier.