<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0584: Private Sector Leader

Gjest: Ingjerd Blekeli Spiten

Konserndirektør, personmarkedet of DNB


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Konserndirektør for Personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, om at vi i fremtiden vil trenger trenge mennesker som forstår og utnytter de mulighetene som ligger i ny teknologi – og i samspillet mellom menneske og maskin. Hvordan lykkes DNB med å ikke bare hente inn rett kompetanse og de riktige menneskene, men også med å ta disse menneskene med seg inn i fremtiden? Og hvordan jobber en organisasjon som DNB, som Nordens nest største finanskonsern, for bli best på å hjelpe sine kunder i hverdagen?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Mamma og leder – Jeg hadde alltid vært interessert i den tids tech fag (naturfaglinja) og valgte it og kommunikasjon som spesialisering siste året på siviløkonomstudiet. Teknologi interessen vokste for alvor da jeg begynte som Product marketing manager i Ericsson i 1997, 26 år gammel – første kvinne, første siviløkonom inn i ingeniørenes høyborg. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Fornøyde kunder – utvikle de beste produktene og tjenestene. Krever tydelig ledelse og velfungerende team som tar selvstendige avgjørelser. Rigge organisasjonen for å løpe raskere – uten at vi går på akkord kvalitet.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Fix bacis = 80%, så kan vi gjøre alt det andre. For kundene så skal ting funke. Hjelper ikke med supre funksjoner om du ikke får logget inn i nettbanken. Nye innovative tjenester 20%. Jeg liker å finne nye anvendelser av eksisterende løsninger. 

Hvorfor er det spennende? 
Ligger enorme muligheter i bruken av data - mer personifiserte produkter og tjenester, bedre kontroll for kunden.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Anvendelse av data, regelverk vs det å lage gode tjenester som kunden ønsker.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lansering av den nye mobilbanken vår - et prosjekt som har krevd stor samhandling på tvers av fagdisipliner og hvor vi har jobbet på en helt ny måte enn tidligere: korte beslutningslinjer, hyppige oppdateringer og et team som har fått stor frihet til å prioritere og bestemme. Og et tredjeparts-samarbeid som Fremtind og Foundry.

Dine andre favoritt-eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Norge: Jeg likte Payr (nå kjøpt av Hudaya, og lagt ned tjenesten jeg likte). Likte å få tips om hvor jeg kunne spare penger Internasjonalt: Digger Spotify.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Endrings-kompetanse/livslang læring Forståelse for hvordan man kan utnytte teknologi Mangfold – kompetanse, perspektiver og erfaring

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Et unikt samarbeid mellom privat og offentlig sektor + samarbeid mellom bankene. BankID, BankAxpet, Vipps og Fremtind er eksempler på dette. Stadig mer fokus på livslang læring og verdien av å utvikle egne ansatte.

Et favoritt fremtids-sitat? 
Just do it!

Viktigste poeng fra vår samtale?
I fremtiden trenger vi mennesker som kan forstå og utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi – samspill mellom menneske og maskin. Handler om forenkling – utvikle produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere for folk. Skal ikke utvikle alt alene – med samarbeid når vi mål.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

DNB er gode på nøytralisere kjønnbalansen i sine stillinger. Hvilken styrke gis bedrifter med å være kjønnsbalansert?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Visjoner for fremtiden  Endringskompetanse Kundebehov Personmarkedet Mangfold 
Vi har en kultur som er veldig positiv, fremoverlent og med ekstrem endringskompetanse. Den endringskompetansen som finnes i DNB er veldig sterk og dette er noe vi er stolte av, men det er også helt vesentlig for å gå inn i fremtiden.

- Ingjerd Blekeli Spiten

Recommended literature:
E24 podden til Marius Lorentzen Shifter podden  LØRN podden så klart

This is DNB

DNB ASA er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019. Konsernet ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (ca. 8 prosent). Selskapet skiftet navn i november 2011 til DNB. DNB er Nordens nest største finanskonsern etter den svenske banken Nordea. DNB forvalter en kapital på 2898 milliarder kroner, og har totale utlån på 1535 milliarder kroner til kunder per 31. mars 2016. Konsernet har sitt hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.