<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0586: Teknologi og musikk blir nye brukeropplevelser

Gjest: Katharina Mosheim

CEO of Alpha Piano


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Alpha pianos, Katharina Mosheim. Alpha pianos utvikler digitale piano og keyboards. Målet er å inspirere musikere til å uttrykke seg på nye måter. Katharina har selv spilt piano siden hun var liten jente og blir inspirert av å se hvordan teknologi og design bidrar til at musikere får uttrykke seg på nye måter. Og samtidig hvordan det kan inspirere de som aldri har spilt piano før.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Født og oppvokst i Østerrike, med en pappa som tidlig har vekket interesse for naturvitenskap og teknologi, og lært meg mye om det praktiske håndverk (elektronikk, elektroteknikk, andre håndverk, etc.).  Fikk kjøre mange «eksperimenter» innenfor elektronikk sammen med pappaen min, ble tidlig interessert i programmering da jeg fikk min første PC som 10 åring.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Har egentlig flere jobber. Det som er hovedoppgaven min akkurat nå, er å lede «Alpha Pianos», et selskap som vi har tatt over i fjor og som har som mål å utvikle helt nye og unike digitalpianos og keyboards (eller MidiControllere) som inspirerer musikere til nye måter å uttrykke seg på.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Akkurat nå går det mye i å forstå og teste ny sensorteknologi og materialer og hvordan disse kan brukes i våre instrumenter til å skape unike opplevelser for musikere. Samtidig prøver vi ut nye teknologier som 3D-printing/simulasjon Et tredje fokus er nye teknologier for å (gjen)skape «sounds» for digitale instrumenter.

Hvorfor er det spennende?

Når jeg ser hvilken inspirasjon mPIANO´en vår gir sånne klassisk trente pianister som meg til å uttrykke seg musikalsk på en hel ny måte, samt hvordan det kan inspirere andre som ikke har spilt piano eller et instrument fra før til å begynne med musikk blir jeg veldig glad og mener at det vil bidra til å videreutvikle våre kreative sider.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Er litt overrasket over at musikkbransjen (og spesielt instrumentbygging) er egentlig en ganske konservativ og innadvendt bransje.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Utvikling av mPIANO og mBOARD, Alpha Pianos sine nye flag ship produkter og alle de mange nye ting som jeg lærte om musikkbransjen, elektronikk, sensorteknologi.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

Roli´s Seaboard and Block, Expressivee´s Osmose.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg tror det blir viktigere og viktigere for enhver å ha en basisforståelse for IT/datatech og ta innimellom litt «oppfriskning» av grunnlagene innenfor naturvitenskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Generelt synes jeg at vi er veldig fremoverlent overfor nye teknologier i Norge, nordmenn er villige til å prøve ut nye ting og er «early adopters» hva gjelder nye teknologier.

Et favoritt fremtidssitat?

Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance you must keep moving. (A. Einstein)

Viktigste poeng fra vår samtale?

Uansett hvilken bransje du er i, er det viktig å følge med og forstå nye teknologier og dens betydning for din bransje, dine kunder, din forretning(smodell).

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Musikk har skapt en bransje. Musikkbransjen er fylt av ulike musikalske utrykk. Hvilken vei føres musikkbransjen når musikken også gjennomgår digitalisering? Er for eksempel norsk folkemusikk truet, eller kan digitalisering lettere hente tilbake glemt musikals kulturarv fordi den praktiske evnen og de praktiske instrumentene ikke kreves?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Emusikk sensorteknologi  Gründerskap Ny brukeropplevelse 
Uansett hvilken bransje du er i, er det viktig å følge med og forstå nye teknologier og dens betydning for din bransje, dine kunder, din forretning(smodell).

- Katharina Mosheim

Recommended literature:

Simon Sinek – The Infinite Game Michael Lewrick – Design Thinking Playbook Mange bransjeblader innenfor musikk, samt teknisk spec og diskusjoner på:

http://midi.org/

https://www.alpha-pianos.com/

This is Alpha Piano

Hos Alpha Pianos er målet å innovere for å forene form og funksjon, og for å gi musikere organiske instrumenter som sømløst svarer på de mest uttrykksfulle forestillingene. Suksessen til Alpha Pianos måles av musikerne som elsker disse instrumentene og den spennende musikken de skaper.