<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOFTWARE

#0589: Digital bevishåndtering, deling og interaksjon på tv

Gjest: Anne Gretland

CEO

FotoWare


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i FotoWare, Anne Gretland, om hvordan innovasjon gjør det enklere for folk å ta i bruk en tjeneste. FotoWare er et norsk programvareselskap som i løpet av 20 år har blitt en verdensledende leverandør av DAM-løsninger (Digital Asset Management). Anne forteller om hvordan FotoWare innoverer for politiet i Norge, ved å hjelpe dem med å effektivisere sin etterforskning. I podcasten diskuterer også Silvija og Anne hvordan vi kan finne de gode rollemodellene, slik vi kan inspirere flere unge kvinner til å velge teknologifag. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon? 
Jeg har alltid vært opptatt av hvordan innovasjon kan gjøre ting lettere og enklere, og med færre steg. Innovasjonsinteressen ble for alvor vekket til live da jeg startet å jobbe i Microsoft i 1998. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det å lage software som gjør en forskjell for politiet er noe som inspirerer og motiverer oss til å hele tiden forbedre oss og produktet vårt. Å gi verdi til kundene våre, ved å hjelpe de med å forenkle komplekse workflows, gjennom ny teknologi. 

 

Hva fokuserer du på innen innovasjon? 
En forbedret kundeopplevelse og økt verdi for kunden, kombinert med «Wow» opplevelser. Når FotoWare sine kunder opplever at det vi har laget er noe de ikke kan klare seg uten. 

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At Robotene skal ta over verden. Jeg tenker at roboter kan bidra mye i for eksempel helsesektoren og gjøre farlige oppdrag som nå mennesker utfører og i fremtiden kan skånes for. Selvsagt vil det påvirke jobber som man har i dag, men det vil også dukke opp andre behov og andre arbeidsfelt som ikke finnes i dag.    

 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Være med på å gjøre vårt produkt så tilgjengelig for integrasjoner på tvers at nevnte Politiet på Island kan jobbe tettere med sykehus for enklere identifisering av for eksempel missing persons. Og for Politiet i Tyskland har FotoWare løsningen blitt integrert med public uploader slik at publikum kan laste opp bilder fra opptøyer eller andre hendelser via mobilen slik at man lettere kan identifisere åsteder for opptøyer fortløpende og i sanntid og ser hvor bevisene er hentet fra på et kart. Politiet i Tyskland bruker FotoWare både til å samle inn alle crime scene bilder, men også legge på kommentarer og ringe rundt bildet direkte i verktøyet slik at man kan samhandle på tvers uten å skrive ut og skrive på.

 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Det er ikke mange software selskaper som er hardware neutral som gjør lignende integrasjoner. Det er derfor FotoWare er en av topp 3 innen Digital Evidence Systems (DEMS) i verden. Vi jobber tett med våre kunder for å hele tiden vite hva de trenger for å kunne gjøre jobben sin enda bedre. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette? 
Jeg mener at noe av det som er unikt med Norge er at det offentlige er sterke pådrivere og tilrettelegger for nyskaping og nytenking, gjennom for eksempel StartupLabs og lignende. Og gjennom Skattefunn og Design Drevet innovasjon prosjektene.  

 

Et favoritt fremtidssitat? 
If at first you don't succeed, dust yourself off, and try again”. (en sang av Aaliya). 

 

SME

This what you will learn:

ODA nettverket Mangfold  Software  “Teknologi førekort”  Innovasjon 
Verden etterspør software som aldri før. Det er nå det starter

- Anne Gretland

Recommended literature:
The Phoenix Project (tech)  The Originals (business)

This is FotoWare

FotoWare er et norsk programvareselskap som i løpet av 20 år har blitt en verdensledende leverandør av DAM-løsninger (Digital Asset Management). FotoWare ble grunnlagt i 1997 av Ole Christian Frenning (tidligere pressefotograf 1974-1985 og fotoredaktør i Aftenposten 1985-1991) og Anders Bergman (tidligere leder for utvikling i Hasselblad Electronic Imaging 1985 - 1994), og var en av de første i verden å tilby et DAM-system.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse