<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0590: FINTECH: Emma Tryti: Utrydde papirfakturaen

Gjest: Emma Tryti

CCO

Vipps eCommerce & Invoice


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CCO hos Vipps eCommerce & Invoice, Emma Tryti, om det å skape noe så bra at massene tar det i bruk, selv om det er helt nytt. De diskuterer hva som var suksessfaktorene til VIPPS, som gjorde at de lyktes så godt, og Emma forteller om hvordan de samlet det riktige teamet for å ta VIPPS fra å være en bitte-liten start-up innad i DNB, til å bli det VIPPS er i dag.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?  
Jeg er en problemløser som drives av skaperglede. Ble interessert i innovasjon fordi jeg elsker å knekke koder som skaper eksponentiell vekst innenfor områder som historisk har vært sett på som lineære.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Forenkler hverdagen for folk flest.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Jeg pleier å splitte innovasjon i to bein, hvor det ene er inkrementell forbedring og det andre er å skape det helt nye. Jeg fokuserer på det sistnevnte og jobber med å knekke koder som raskest mulig fører til en vekst som kan lignes eksponentiell. Det krever et litt annet mindset og en litt annen metodikk enn å jobbe med inkrementell forbedring.

Hvorfor er det spennende?  
Fordi det handler om å “connect the dots”, og fordi det kan forandre verden! Og fordi jeg trigges av å gjøre det umulige mulig!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Utdanning og kompetansebygging fokuserer i stor grad på “tenking innenfor boksen”, mens vi i en verden hvor teknologien utvikler seg i en voldsom fart trenger mer av det motsatte.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Bli det første landet i verden som har utryddet papir fakturaen.

Dine andre favoritt-eksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Sparkesykkel-konseptet nasjonalt og internasjonalt fordi det kobler så mange teknologier og konsepter sammen, og fordi vi bare sett starten av utviklingen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Problemløsning. Jeg tror morgendagens konkurransekraft skapes av mennesker som ser sammenhengen mellom teknologi og forretning, mellom ulike teknologier og mellom ulike mennesker og selskaper. Jeg har en drøm å om å tilrettelegge for større grad av slik kompetanse gjennom smart bruk av kunstig intelligens i utdanning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Vi er gode på samarbeid. 
Samhandling er en naturlig del av måten vi jobber og lærer på, og her mener jeg nordiske land skiller seg ut. Konkrete eksempler er samarbeid innenfor bank sektoren generelt og Vipps spesielt.

Et favoritt fremtidssitat? 
“Tørr å kombinere innsikt og gut feeling”

Viktigste poeng fra vår samtale? 
For å skape det helt nye trenger vi å tenke utenfor boksen og se sammenhenger mellom teknologi og forretning og mellom ulike teknologier. En god start er å sette seg ambisiøse mål og gjøre noe med det.

SME

This what you will learn:

Netthandel Vennebetaling Skalering  Gjennomføringsevne  “gut feeling”
For å skape det helt nye trenger vi å tenke utenfor boksen og se sammenhenger mellom teknologi og forretning og mellom ulike teknologier. En god start er å sette seg ambisiøse mål, det gjør noe med mindset.

- Emma Tryti

Recommended literature:
Podcasten til Shifter  Podcasten til Medium  “Skjærmhjærnan” av Anders Hansen  Is google making us stupid? av Nicholas G. Carr weBloom.no 

This is Vipps eCommerce & Invoice

Vipps er en applikasjon som kan lastes ned til smarttelefoner (iOS og Android), tilgjengelig i App Store og Google Play. Siden 2017 utgjør tjenesten et frittstående selskap innen digitale betalings-, og ID-løsninger. Vipps ble først lansert av DNB 30. mai 2015, som en digital betalingstjeneste for smarttelefoner mellom privatpersoner. I 2018 innførte Vipps såkalt straksbetaling, som innebærer at kundene uavhengig av bank vil få pengeoverføringer direkte inn på konto. Samme år gjorde Vipps det også mulig å sjekke saldoen på registrert bankkonto. I 2018 fusjonerte også Vipps AS med BankID AS og BankAxept AS etter godkjenning fra Finansdepartementet.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse