<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0591: Tenk modig rundt Norges digitale muligheter

Gjest: Ingvild Myhre

Daglig leder

iStyrelsen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i iStyrelsen, Ingvild Myhre, om erfaringer hun har gjort seg gjennom 20 år som leder i norsk næringsliv. Ingvild har tidligere jobbet i selskaper som Alcatel, Telenor Mobil og Network Norway. I podcasten diskuterer Silvija og Ingvild hvordan vi kan anvende de store fordelene vi har som et av verdens rikeste samfunn på nye måter i den digitale fremtiden. Og hvordan kan vi hjelpe styrene rundt om i Norge til å bli bedre på digitalisering?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Nysgjerrig jente fra nord med et optimistisk syn på det meste og sterk tro på at teknologi kan bidra til gode løsninger på mye!

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Se positivt, men og kritisk på utfordringer.

 

Hva fokuserer du på innen innovasjon?

Utgjøre en forskjell. Oppnå forbedringer.

 

Hvorfor er det spennende? 


Se resultater av gode/nye løsninger.

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

De enorme mulighetene teknologi/digitalisering gir. Muligheter som både gir fantastiske gode løsninger/tjenester ++, men og kan misbrukes. Klima! 

 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Velferdsteknologi. Få flere i arbeid/på skole. 

 

Dine andre favoritteksempler på lignende innovasjon, internasjonalt og nasjonalt? 

Danmark. Estland bla. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge relatert til alt dette? 

Vi har en konkurransedyktig ingeniør-kraft! Lite hierarki. Fornuftig lønn. Vant til å bruke teknologi. God kjøpekraft.  

SME

This what you will learn:

Velferdsøkonomi Olje- og gasseventyret til Norge  Konkurransekraft  Telekommarkedet i Norge  Norsk næringsliv  Behov i norske styrerom 
Det handler om å ha den lille utfordreren, den som ikke skal ha 50% markedsandel, men heller være en liten utfordrer som kan være med på å fremme innovasjon og økt konkurranse. Det er bra for kundene, men det er også bra for tilbyderne som får oppleve en litt annen form for konkurranse.

- Ingvild Myhre

Recommended literature:
ida særneberg - programleder på markedsføring

This is iStyrelsen

iStyrelsen tilbyr rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på assistanse til verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Hovedtjenestene består av: Styreopplæring, fasilitering av styrenettverksgrupper for kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging, styreevaluering med henblikk på styrets egenutvikling og kundeorientert rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse. Selskapets partnere har lang erfaring innen bedriftsledelse og styrearbeid nasjonalt og internasjonalt, styreopplæring, styreevaluering og mentoring innen ledelse og styrearbeid.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse