<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0592: Hands-on skills & employability

Gjest: Beathe Due

Prorektor of Noroff


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor hos Noroff, Beathe Due. Hos Norfoff studerer framtidens digitale innovatører. I episoden får du vite hva Beathe mener er relevant kunnskap for fremtiden, hvordan Noroff sørger for at sine studenter får den utdanningen samfunnet har behov for, samt om formidling av kunnskap på helt nye måter. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Jeg har alltid vært interessert i hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvordan ting kan gjøres bedre eller annerledes. Innovasjonsbegrepet slik det brukes i dag er relativt nytt, men da jeg startet i Telenor Groups forskningsavdeling i 2007, i en enhet som het Business Models and Disruptive Changes, var det jo faktisk innovasjon vi holdt med på! 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Å sørge for at våre studenter får den utdanningen som samfunnet har behov for, at vi gir studentene ferdigheter som gjør at de kan gå rett ut i jobb. 

 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Nå som vi vokser så enormt, vi hadde en økning på 60% søkere til august i fjor sammenlignet med søknadene året før, er jeg veldig opptatt av læringsteknologi. Hvordan kan vi bruke teknologi til å se og følge opp studenters individuelle behov slik at de får utviklet sine potensialer best mulig. De fleste sektorer er i endring på grunn av nye verktøy, og det vil bli store endringer i utdanningssektoren også. 

 

Hvorfor er det spennende?

Når alt innhold er digitalisert gir disse dataene oss enorme muligheter, men det er også en del utfordringer – å finne gode løsninger er det mest spennende!  

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Både i utdanningssektoren og på andre områder synes jeg det er interessant at vi hele tiden tegner opp polariserte forklaringer. Det er ikke slik at en løsning enten er bra eller dårlig. Dette gjelder både teknologi og løsninger vi har på bruk av teknologi. Det interessante i polariseringer ligger i å lete etter det som er imellom eller utenfor. Vi må når det er kontroverser aldri slutte å stille spørsmål til hva vi ønsker å oppnå, for hvem og hvorfor! 

 

Dine egne relevante prosjekter siste året

Jeg ønsker at Noroff skal ta en verdensledende rolle innen online utdanning, og at vi kan nå ut til hele verden med vår ferdighetsbaserte utdanning – dette er ikke et ettårsprosjekt.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg vil tro Lær Kidsa Koding og andre bevegelser får programmering inn i skolen, det vil være viktig. Etikk vil være viktig fremover. I tillegge ser jeg viktigheten av de kreative fagene – det å tenke kritisk, det å kunne kommunisere og samarbeide er viktig fremover.  

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I et internasjonalt perspektiv tenker jeg vi er gode på kritisk tenkning. Den flate strukturen vår gjør at vi ikke er redde for å stille kritiske spørsmål til status quo – kunsten er da å finne gode løsninger. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Silvija og Beathe snakker om ekkokamre i episoden hvor Silvija forteller om hvor glad hun er blitt i det ekkokammeret hun er i hos Amazon, fordi dette gjør at hun får fantastiske bokanbefalinger. Er det verdt de gode personaliserte anbefalingene man får, å dele sine persondata med selskaper som Amazon og Google?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Ferdighetsbaserte utdanning  Læringsteknologi Kunst og kultur  Fleksibel utdanning 
Det er i skjæringspunktet mellom det kreative og teknologi hvor innovasjonen skjer.

- Beathe Due

Recommended literature:
Khan academy  The human condition av Hannah Arendt

This is Noroff

Noroff - School of Technology and Digital Media ble opprettet i 1987 og driver med utdanning på fagskole- og høyskolenivå. I tillegg driver Noroff med nettbasert utdanningsvirksomhet gjennom Noroff Nettstudier. Skolene har ca. 1400 fulltidsstudenter på campus og nett hvert år. Noroff sin visjon er at Noroff-utdannede skal være first movers. Først ute med å utvikle nye metoder, først på location, i fremste kompetanserekke – de første til å skape nye stillingstitler, nye markeder.