<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0595: Nyttetegning og sirkulær økonomi  

Gjest: Hanne Wetland

Designer

Knowit


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business Designer i Knowit, Hanne Wetland, om hvordan et menneske utgjør både den sterkeste og den svakeste delen i et hvert system. Knowit AB er et svensk IT-konsulentselskap, som deler virksomheten sin inn i områdene strategisk rådgivning og systemutvikling. I podcasten diskuterer Silvija og Hanne hva som kjennetegner modellen "sirkulær økonomi", og hvordan vi best kan forstå dette konseptet.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Da jeg jobbet (10 år) i Innovasjon Norge fikk jeg hver uke møte folk som driver med innovasjon i alle bransjer. Ble varig endret. Tenker hver dag på hvordan vi kan omstille Norge til å bli grønt. Sirkulærøkonomien er en håndfast konkret modell, og jeg har jobbet mye med å tilpasse innovasjonsmetoder til denne.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste jeg gjør er å fasilitere gode prosesser og samtaler. Lage strategi - og innovasjonsmetoder for en sirkulær økonomi. Ting er ikke nødvendigvis bra for samfunnet og kloden selv om det er bra designfaglig eller har spennende bruk av teknologi. Knowit lager digitale løsninger og digital infrastruktur. Vi strever etter å bruke denne muskelen for å oppnå et bærekraftig sirkulært samfunn. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Min «teknologi» er fasilitering av innovasjonsprosesser og nyttetegning. Å tegne systemer på en whiteboard er 100 ganger bedre enn diskutere over bordet i en time.  Vi er visuelle. Via kurs gir jeg folk tegneferdigheter. 

Hvorfor er det spennende? 
Vi skal legge om samfunnet vårt. Fra organisasjonsnumre til sirkulære systemer. Sirkulærøkonomien er visuell. Det er kart over strømmer (energi, penger, folk, materialer, søppel). Tegning på jobben har aldri vært viktigere. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Organisasjonsnummerets (kortsiktige) økonomiske lønnsomhet vs. samfunnets behov for bærekraftige sirkulære system drevet av flere organisasjonsnumre, og - privat og offentlig finansiering mtp dette. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg har holdt flere kurs og workshop i innovasjonsmetoder for en sirkulær økonomi (i samarbeid med Circular Norway). Hatt ca 25 tegnekurs for voksne i 2019, og jobbet sammen med BIR for å se med nye øyne på produsentansvarsordningen.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg blir inspirert av infrastrukturprosjekter som f.eks Wasteiq. Synes også prosjektet "Elskede by" der Ragn-Sells og Bring samarbeider er til etterfølgelse. Prøver å være et godt eksempel for andre med å tegne i enhver sammenheng.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Tegning selvsagt. Jeg tror alle hjerner jobber bedre om de lærer nyttetegning i skoleverket. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Det er en økende forståelse for sirkulærøkonomi. Jeg har hengt litt rundt avfallsbransjen og synes det er utrolig mye spennende som skjer der om dagen. 

Et favoritt fremtidssitat? 
Hadde denne hengende over sengen på barnerommet mitt. Den gjelder fortsatt: «Vi har ikke arvet jorden av våre forfedre, men lånt den av våre barn.» 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Jobb visuelt. Tegn mer. Jobb med systemet. Bærekraft og sirkulær økonomi er systemet mellom organisasjonene.   

SME

This is what you will learn:

Visuell tenkning Innovasjon Sirkulær økonomi Industriell symbiosem  Klynger 
Vi kan ikke bare jobbe med en og en kunde, vi må sette system og ta ansvar.

- Hanne Wetland

Recommended literature:
Ellen macarthur foundation - social economy Følg Cathrine Barth i sosiale medier 

This is Knowit

Knowit AB er et konsulentselskap som, i den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene Experience, Insight og Solutions. Knowit sitt fortrinn er en kombinasjon av kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting og IT. Knowit ble etablert i 1990 og har i dag ca. 2000 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt ett i Danmark, Finland og Tyskland.