<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOFTWARE

#0599: Må man alltid hoppe på tech-toget?

Gjest: Stine Vinnes

Daglig leder of Labs Tech & Design AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Labs Tech & Design, Stine Vinnes, om hvordan Keyteq arbeider med kundene sine for å løse de riktige problemene, med riktige verktøy, slik at løsningene kan vare over tid. Labs Tech & Design består er nytenkende rådgivere innen digital forretningsutvikling og leverer løsninger og produkter innen salg og markedsføring på nett. Stine gir sine synspunkt på hvordan man tilrettelegger for en best mulig kundeopplevelse. Silvija og Stine diskuterer også hvordan man kan klare å jobbe sammen med kunden, for sammen å finne ut av og levere det kunden faktisk har behov for. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er egentlig en wanna-be utvikler som alltid har vært nysgjerrig på teknologi! Etter en snartur innom bioingeniør-utdannelsen hoppet jeg raskt over på informasjonsvitenskap og deretter informatikk for å få en enda dypere forståelse for den underliggende logikken og teknologien.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber hver dag med å lage gode kundeopplevelser for våre kunder sine kunder. For oss handler ikke dette bare om å designe eller kode - det handler like mye om å lytte, å være nysgjerrige - og ikke minst å utfordre. Det spiller ingen rolle hvor godt vi løser et problem om det ikke er det riktige problemet å løse.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er nesten mer  nysgjerrig på hvordan vi bruker teknologien enn teknologien i seg selv. Det er sjelden teknologien skaper verdi alene - det er måten vi sammen med kunde klarer å nyttiggjøre oss av den som gjør at den verdifull. 

Hvorfor er det spennende?
Teknologi er en stor og sterk driver for innovasjon og endrer hva som er mulig å gjøre. I dag kan vi skape nye og attraktive tjenester og produkter som var utenkelige for bare noen år siden.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Balanse mellom personvern og brukervennlighet. “Datatåken” - klarer vi å finne gullet ?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har vi både jobbet med prosjekter som treffer oss litt ekstra i hjertet som Gi gaven videre og Brannmenn mot kreft- og spennende prosjekter innenfor automatisering sammen med Google og bruk av data i marketing sammen med Nordea.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg synes det er spennende å følge med på BIR og ReMarkable.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må lære å lære! Vi må konstant søke ny kunnskap og være nysgjerrige - det vi jobber med om 10 år er mest sannsynlig ikke oppfunnet enda. I bunn må det ligge en forståelse av teknologi og data. IT og designkompetanse må enda sterke inn i ledelse og styrerom.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg synes initiativ som Lær Kidsa koding er supert! 

Et favoritt fremtidssitat?
“Ingen har større problemer med å tenke nytt enn en ekspert” Allan Snyder, Centre for the mind.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er ikke nødvendigvis teknologien i seg selv som er verdifull - den får først verdi når en virksomhet evner å utnytte den!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan vi egentlig vite i dag hva som vil være bærekraftig flere tiår fremover, og hvilket ansvar bærer produktutviklende aktører for å finne ut av det? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Å utfordre kunden Problemløsing  Teknologi som et verktøy Verdiskapning 
For oss handler ikke dette bare om å designe eller kode - det handler like mye om å lytte, å være nysgjerrige - og ikke minst å utfordre

- Stine Vinnes

Recommended literature:
Artikkel fra MAGMA "Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon"

This is Labs Tech & Design AS

Labs Tech & Design AS (tidligere Keyteq AS) er en del av Labs-familien som er en samling spesialister innenfor rådgivning, design, teknologi, markedsføring og analyse. Vi i Labs har utviklet digital forretning i over 18 år og lever av å skape resultater for våre kunder. Det avgjørende i den sammenheng er å kombinere systematisk og langsiktig jobbing med kreativitet og innovasjon. Vi har solid kompetanse i helt fra innsikt og strategi, via innhold og idé til teknologi. Det gjør at vi kan levere hele bredden i digitale prosjekter og være smidig i vår tilnærming