<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0600: IOT: Kari Marvik: Smart teknologi og IoT

Gjest: Kari Marvik

Forskningssjefen for autonome systemer og IoT

Norce


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjefen for autonome systemer og IoT i NORCE Norwegian Research Centre, Kari Marvik. I NORCE jobber Kari med bærekraftig teknologiutvikling og forskning med mål om å løse industri- og samfunnsutfordringer, eksempelvis gjennom å ha bygget en elektrisk overflatedrone. Kari har utdanning innen partikkelfysikk og jobber i dag i hovedsak med IoT. I episoden forteller hun mer om sammenhengen mellom partikkelfysikk og IoT, i tillegg til flere spennende eksempler på hvordan de har utviklet sensorteknologi. 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Nysgjerrig, utålmodig og engasjert person interessert i teknologi - spesielt anvendelse. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Bærekraftig teknologiutvikling og forskning for å løse ulike industri- og samfunnsutfordringer. Vi driver forskning i alt fra Helse og Samfunn til mer teknologitunge områder som Klima, Miljø, Energi og Teknologiutvikling for ulike anvendelser. Ambisjon om tverrfaglig forskning mellom disse områdene, noe som blir svært viktig fremover. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Utvikling av smarte sensorer og nettverk, havgående måleplattformer og droner, samt energisystemer. Eksempelvis har vi en familie av smarte IoT sensorer for industriell bruk der teknologiplattformen og kompetansen kan benyttes i nye anvendelser og markeder. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det skjer veldig mye innenfor disse områdene, som er viktig for et bærekraftig samfunn og industriell utvikling. Kommer til å være en enorm utvikling fremover som vil være nyttig for enkeltpersoner og bedrifter. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Teknologiutvikling/digitalisering kan gi mindre påvirkning på miljøet/klima i form av mer effektive prosesser, mindre bruk av råvarer og færre reiser, men samtidig kan  det også generere mer farlig avfall ved en eksplosiv økning av antall batteridrevne sensorer og elektronikk som kan havne i naturen. I tillegg øker energibruk i form av elektrisitet til store datasentre og for å drifte internett.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi jobber med smarte IoT sensorer og var tidlig ute med å ta in bruk de nye NB-IoT protokollene i mobilnettet. Vi har blant annet bygget en familie av smarte IoT sensorer for ventilovervåking sammen med selskapet Trisense i Bergen.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt:
Sporingsteknologi: Intspo som har satt sensorer på traller for Posten for å spore lokasjon, de har nå utviklet teknologien til utstyr på sykehus. 

Internasjonalt:
Rotterdam havn, travleste havnen i Europa, bruker IoT for å samle inn ulike type relevante realtime data og parametere, sensorer er installert på digitale delfiner, bøyer og smarte kaier. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Ulike teknologikompetanser er viktig; som feks informatikk, mekanikk, kybernetikk, sikkerhet osv. Men det jeg tror blir mer og mer viktig er: 
- Systemforståelse i komplekse og integrerte løsninger.
- Pålitelig datahåndtering / kontroll på dataflyt
- Trygghet ved deling av data, dvs. personvern og sikkerhet
- Optimalisering for anvendelsen og brukerforståelse

Et favoritt fremtidssitat?
Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den - Alan Kay.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kompleksitet i teknologi og løsninger må ikke undervurderes. Smarthet i løsninger ligger i optimalisering og sammenstilling av teknologi ut fra behov. 

SME

This what you will learn:

Overflate droner  Edge computing Partikkelfysikk IoT Personvern 
Det kommer til å være en enorm utvikling fremover, som vil være nyttig for enkeltpersoner og bedrifter

- Kari Marvik

Recommended literature:
iottech.com

This is Norce

NORCE Norwegian Research Centre AS er et norsk forskningsinstitutt organisert som et statlig eid aksjeselskap. Det ble etablert i 2017 og eies hovedsakelig av fire norske universiteter med Universitetet i Bergen som majoritetseier. NORCE har rundt 900 ansatte og driver grunnforskning og anvendt forskning innen miljø, klima, energi, teknologi, helse og samfunn.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse