<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0602: Digitalisering og mennesker

Gjest: Jill Walker Rettberg

Professor i digital kultur of Universitetet i Bergen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i Digital kultur ved Universitetet i Bergen, Jill Walker Rettberg, om hvordan digitalisering og mennesker møtes. Jill forteller om hvordan hun blir inspirert av barna sine til å forske på nye medium som Tik Tok og emojier. I podcasten diskuterer Silvija og Jill også hva det gjør med oss at vi nå blir født med en smarttelefon i hånden fremfor ski på beina.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Er professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen. Jeg vokste opp på 70- og 80-tallet, med en far som var programmerer, så lærte tidlig litt BASIC og å spille dataspill. Som student studerte jeg litteraturvitenskap og kunsthistorie, men så oppdaget jeg internettet, og at det var folk som forsket på hypertekst litteratur og digital kunst, og da var nok framtiden min bestemt! Det var ikke mye gehør for dette på litteraturvitenskap, men heldigvis fantes det et nytt fag som het humanistisk informatikk hvor jeg fikk masse støtte. Nå er faget omdøpt til digital kultur. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Forskning og undervisning. Jeg leder et stort forskningsprosjekt nå, så har lite undervisning, men jeg veileder mange doktorgradsstipendiater, og leder forskergruppen. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Nå leder jeg et stort EU-finansiert forskningsprosjekt om hvordan maskinsyn påvirker oss som mennesker. Med maskinsyn mener jeg nye digitale visuelle teknologier som ansiktsgjenkjenning, deepfakes, selfiefiltre, satelittovervåkning og droner. Det vi fokuserer på er hverdagsbruken – som når du får smartdørklokke med kamera som varsler hele nabolaget når den ser et ansikt som ikke er kjent.   

Hvorfor er det spennende?
Fordi det skjer så fort! For ti år siden var det ingen vanlige mennesker som dronefilmet skiturene sine eller hadde telefon som gjenkjenner ansiktet ditt. Med nevrale nettverk har maskinsyn eksplodert bare på noen få år, og det endrer kulturen vår veldig fort. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er jo det etiske: er dette bra for oss? Hvem er det bra for? Jo mer jeg jobber med dette, jo mer skremt blir jeg over mulighetene.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Machine Vision-prosjektet. Vi skal også lage laivrollespill hvor folk får spilt ut situasjoner hvor de må ta etiske valg om ny teknologi – det tror jeg blir gøy! 

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
I Nederland forsker Amade M’Charek på hvordan man nå genererer bilder av ansikter til mistenkte i kriminalsaker basert på DNA-funn – men det viser seg av bildene er ganske omtrentlige, og at de bygger på virkelige utdaterte idéer om rase. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi trenger humanister som skjønner teknologi, og teknologer som skjønner kultur og samfunn. Vi trenger ikke bare folk som kan programmere og utvikle nye systemer og nye teknologier, men vi trenger folk som skjønner hva slags innvirkning det vil ha på samfunnet. ALLE trenger mer trening i etiske dilemmaer om teknologi. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Tenk deg dette dilemmaet: Skal jeg installere smart-dørklokke med ansiktsgjenkjenning som deler data med skyen? Hva  kan være bra med det? Hva kan gå galt? Hvem tjener på det, og hvem kan få det verre?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digitale kulturforskjeller  Digital kommunikasjon  Fortiden som prediksjon av fremtid  Kreativitet Forskning 
Det viktige for meg er å lage teknologi som er bra for folk, jeg vil at vi skal tenke mer på hva den teknologien vi utvikler faktisk gjør med med mennesker.

- Jill Walker Rettberg

Recommended literature:
Black mirror på Netflix Les bøker om hvordan kunstig intellegens IKKE funker. Her er det mange gode bøker weapons of mass destruction ow big data threatens  technology wrong 

This is Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og en rekke tilhørende institutter og faglige sentre. Universitetet har vel 18 000 studenter og over 4 000 ansatte. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre.