<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0605: Helhetlig IT-sikkerhet

Gjest: Maria Bartnes

Førsteamanuensis II ved NTNU og forskningssjef i of SINTEF Digital


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef i SINTEF Digital og Førsteamanuensis II ved NTNU, Maria Bartnes, om risikoene som oppstår når vi åpner opp systemene våres ved å koble de opp mot nett, med ønske om å effektivisere og få raskere tilgang. For det vi da gjør, er å også åpne disse systemene opp for at andre kan skaffe seg tilgang på disse. I podcasten diskuterer Silvija og Maria hva som ligger i begrepene cyber security og cyber safety, hvor grenselinjen mellom begrepene går, og hvilke muligheter som finnes for samspill mellom disse to områdene innen digital sikkerhet.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?
Utdannet siv.ing fra NTNU, skrev master om informasjonssikkerhet, skjønte at sikkerhet var moro da jeg tok 4.kl ved Uni of California Santa Barbara, og fikk jobb i SINTEF med å etablere et kompetansesenter for informasjonssikkerhet, det som i dag er NorSIS. Alltid vært interessert i realfag, særlig matte.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi er forskere, driver med anvendt forskning, dvs løser problemer som ingen har løst før, i tett samarbeid med de som har problemene – industri, næringsliv, offentlig sektor. Visjonen teknologi for et bedre samfunn er veldig motiverende og gir en viktig retning for oss i våre prosjekter.

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi?
Mitt fagfelt er informasjonssikkerhet, men som forskningssjef jobber jeg ikke direkte på prosjekter, men med ledelse og strategi, tilrettelegge best mulig så forskerne hos meg kan få en god arbeidshverdag med de kuleste og morsomste prosjektene å jobbe med. Samtidig veileder jeg masterstudenter innen informasjonssikkerhet, noe som er veldig meningsfullt.

Hvorfor er det spennende?
Det har vært to ulike verdener – industrielle kontrollsystemer og "vanlige" IT-systemer, designet for helt ulike formål, med ulike sikkerhetsmål, det er to ulike fagtradisjoner, ulike folk som jobber med de systemene, som har hver sin terminologi og hver sine tradisjoner.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
I PhD-prosjektet mitt, som jeg riktignok avsluttet i 2015, studerte jeg hendelseshåndtering i kraftbransjen, en bransje som møter akkurat de samme utfordringene som olje. Som forskningssjef jobber jeg ikke direkte på prosjekter, så det mest direkte jeg er involvert i nå, er veiledning av flere masterstudenter som jobber med disse utfordringene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi trenger folk som har god forståelse for både IT og industrielle IKT-systemer, og som skjønner både safety og security. Vi har mange i dag som kan det ene eller det andre, men det er et kjempe behov for å få folk som skjønner begge deler.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har 50 års historie med teknologiutvikling for oljebransjen, og en ekstremt sterk tradisjon for disse fagene. Vi har i tillegg en kraftbransje som har en krevende oppgave med å levere strøm i grisgrendte strøk over store avstander med ekstrem oppetid – så begge disse bransjene er vi knallgode i, og vi har stor oppmerksomhet om sikkerhet og gode fagutdanninger, og ikke minst har vi trekløveret universiteter + institutter + næringsliv.

Et favoritt fremtidssitat?
Jeg liker visjonen vår svært godt – Teknologi for et bedre samfunn.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvorfor kan brukerperspektiver forbedres gjennom tverrfaglighet fremfor kjernekunnskap om ulike fagfelt i forskningssituasjoner?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Anvendt forskning Nye trusler IT sikkerhet Samarbeidskultur
Det er viktig at sikkerhet ikke bli et hinder, men det er viktig at vi prioriterer det i forkant og at sikkerhet kanskje i større grad kan bestemmer tempo

- Maria Bartnes

Recommended literature:
Maria sin doktorgrad 

This is SINTEF Digital

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).