<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0607: Innovasjon skjer i samspill!

Gjest: Camilla Wadseth

COO avd. Trondheim of Kantega


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Kantega avd. Trondheim, Camilla Wadseth, om hvordan man kan legge til rette for at innovasjon skjer i samspill. Kantega er et IT-selskap med 160 medarbeidere, i Oslo, Trondheim og Bergen. Camilla gir oss eksempler på hvordan man kan få gode team til å samarbeide og jobbe hypotese-drevet. I podcasten diskuterer Silvija og Camilla også hvordan man kan tilrettelegge for innovasjon og samarbeid i teknologiske team.

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?
Veldig glad jente som alltid har vært interessert i teknologi og hva den kan gjøre for å forbedre og forenkle hverdagen vår. Jeg er grunnleggende lat, men entusiastisk og liker alt som kan gjøre livet litt enklere. Jeg var heldig som vokste opp med en far som stadig kom hjem med ny og spennende teknologi jeg fikk utforske fritt og forklarer nok mye av teknologinteressen min.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å lage en arbeidsplass hvor vi får benyttet vår lidenskap innen teknologi til å lage gode bærekraftige løsninger for kunde.  Gode, innovative løsninger som gjør kunden og brukeren bedre.

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi?
Akkurat nå er jeg opptatt av hvordan man kan legge til rette for at innovasjon skjer i samspill. Autonome team med fokus på effekt fremfor features og hvordan graden av kompleksitet er viktig for valg av prosesser og verktøy.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Om ikke lignende, så er jeg veldig fascinert av Røros produkter og måten de jobber med designdrevet innovasjon.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Samspill og prosesser som gir rom for innovasjon. Av teknologi så vil det skje mye spennende innen AI/maskinlæring

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Legger til rette for StartUps og et godt samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø.

Et favoritt fremtidssitat? 
"The Best Service is No Service" De beste tjenestene er de en ikke merker at finnes, men bare skjer. Dette har vært et mantra for meg i alle jobb med brukeropplevelse.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Innovasjon skjer i samspill! Fokuser på effekt, ikke features - Gi rom for nysgjerrighet og prosesser som lar deg teste tidlig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvilke egenskaper i et team er nøkkelen for at autonome team skal overleve og med det inspirere flere til å implementere fenomenet? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Designdrevet innovasjon Sensorteknologi Fokuser på effekt Tverrfaglig samarbeid
Det handler om å teste frem ideer, å jobbe hypotesedrevet. Du skal ikke anta at du kan løsningen fra starten av, men heller teste små deler av gangen, for å hele tiden være sikker på at det fungerer for forbrukeren.

- Camilla Wadseth

Recommended literature:

Sense & Respond av Jeff Gothelf og Josh Seiden 

Bloggene til min gode kollega Kristin: https://medium.com/@kristinwulff

This is Kantega

Kantega AS er et norsk IT-selskap med 160 medarbeidere, i Oslo, Trondheim og Bergen. Selskapet ble opprettet i 2003, og er 100% eid av de ansatte. Kantegas kunder er blant Norges største innen bank, forsikring, energi, industri og offentlig sektor. Selskapet er kjent for sin satsing på arbeidsmiljø. Kantega ble kåret til Norges mest familievennlige bedrift i 2008 av Norske Kvinners Sanitetsforening. Bedriften også kåret til en av Europas 100 beste arbeidsplasser av Financial Times i 2007, 2008 og 2010.