<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0609: Forskning for en grønnere oljeindustri

Gjest: Malin Torsæter

Forskningsleder of SINTEF Industri


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder ved SINTEF Industri, Malin Torsæter. Malin har en doktorgrad i fysikk fra NTNU og har jobbet i 9 år som petroleumsforsker i SINTEF. I dag leder hun forskningssenteret LowEmission som jobber med å gjøre oljesektoren renere, tryggere og mer effektiv ved hjelp av ny teknologi. I episoden forteller Malin mer om hvordan forskerne jobber sammen med bransjen for å redusere miljøfotavtrykket til petroleumsaktivitetene på norsk sokkel, om fremvoksende teknikker som karbonfangst- og lagring, samt om Norge noen gang vil kunne «svanemerke» oljen i fremtiden.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Jeg er trønder, 36 år og småbarnsmor (faktisk er jeg i mammapermisjon akkurat nå). Jeg har doktorgrad i fysikk fra NTNU og har jobbet 9 år som petroleumsforsker i SINTEF. Jeg har alltid vært nysgjerrig, og opptatt av å forstå hvordan verden fungerer. Det var dette som ledet meg inn på ingeniørstudier og deretter inn i forskningens verden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør er å utføre forskningsarbeid som industrien og/eller samfunnet har nytte av. Jeg jobber på avdeling Petroleum, og vi forsker på hvordan oljeindustrien kan bli renere, tryggere og mer effektiv.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Jeg leder forskningssenteret LowEmission, som er kjent som lavutslippssenteret på norsk. Dette har som mål å forske frem løsninger som kan redusere miljøfotavtrykket til petroleumsaktiviteter på norsk sokkel. Viktige stikkord er offshore energiforsyning, energisystemer/digitalisering og redusert energibruk.

Hvorfor er det spennende?

Hvis en er interessert i å kutte klimagassutslipp her i Norge bør en fokusere nettopp på dette! Oljeindustrien er Norges desidert største industri, og da vil selv små forbedringer bidra til STORE nasjonale utslippskutt. Det er motiverende!

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

At det siden 70-tallet har vært fokus på energiøkonomisering (ENØK) på land, men at det først er nå dette fokuset har flyttet seg offshore.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Lavutslipps senteret LowEmission. Senter for fornybar energi (FME) NCCS med fokus på karbonfangst- og lagring på norsk sokkel.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

TNO, Nederland: Offshore pilot plant for green hydrogen OGTC, Storbritannia: Net Zero Solution Centre

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskapen vi tilegner oss om hvordan vi kan operere mest mulig miljøvennlig offshore vil også være viktig for fremtidsnæringer på sokkelen som CO2-lagring, havbruk, offshore vind, utvinning av havbunnsmineraler osv.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I Norge er vi flinke på sikkerhet offshore, både for mennesker og miljø. Vår sikkerhetsstandard NORSOK er et dokument de fleste oljeproduserende land refererer til. Nordsjøen har vært en viktig innovasjonsarena hvor mange teknologier har blitt testet for første gang. Nå er vi blant de aller første til å prøve å sterkt redusere klimagassutslipp fra petroleumsproduksjon. Kanskje kan norsk petroleum bli den første i verden som får et miljømerke/Svanemerke?

Et favoritt fremtidssitat?

"It always seems impossible until it's done!" Nelson Mandela

Viktigste poeng fra vår samtale?

Det er ikke bare klimaforskere som kan "redde verden". Også petroleumsforskning kan bidra til store reduksjoner av klimagassutslipp.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvor bør forskerne legge tiden sin? I forskning på en grønnere oljeindustri, eller burde all fokus legges på de nye fornybare energikildene? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Klimautslipp Fornybar kraft Norsk sokkel  Karbon fangst og lagring  Teknologioverføringer 
Det er ikke bare klimaforskere som kan "redde verden". Også petroleumsforskning kan bidra til store reduksjoner av klimagassutslipp.

- Malin Torsæter

Recommended literature:
https://www.lowemission.no

This is SINTEF Industri

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.