<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOFTWARE

#0610: SOFTWARE: Letizia Jaccheri: Sustainable Software Engineering Processes

Gjest: Letizia Jaccheri

Professor

NTNU


Med Vert Silvija Seres

In this episode of #LØRN, Silvija talks to Letizia Jaccheri, Professor at NTNU, about software engineering for society. Letizia is part of the board of Informatics Europe and lead the Women in Informatics Research and Education (WIRE) Working Group. In the episode, Letizia talks about how we can create software that will not harm society, but rather have a positive impact on communities. If we don´t think before we create, can software become the new plastic?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi? 
Jeg ble født i Italia i 1965 og jeg lærte å programmere på latin skolen en gang i starten av 80 tallet. Jeg har skrevet mye om de gamle dager med data både i boka mi og i bloggen min letiziajaccheri.org  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Vi utdanner de beste studenter innen Datateknologi i Norge og vi tenker nye forskningsprosjekter, vi søker om finansiering, vi ansetter nye forskere, vi følger opp prosjekter, reiser rundt omkring i verden å presentere resultater. Min forelesning er nå en del av ACM distinguished speakers.

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi?  
Jeg har jobbet i mange år og har jobbet mye tverrfaglig, teknologi og kunst, teknologi og barn, teknologi for sosialinnovasjon. Nå vil jeg jobbe med Prosesser for bærekraft. Verden mangler programmerere. Vi har vært veldig stresset for å prøve å utdanne flere, ansette flere. Samtidig må verden løse mange problemer, sosiale og miljømessige. Hvordan vi lager teknologi og hvilke teknologi vi lager og ikke lager kan ha virkninger globalt. Tenk på UN Goal 5 Gender. Her har jeg jobbet mye med og for.

Hvorfor er det spennende? 
For meg det mest spennende er å jobbe med unge folk fra forskjellige kulturer.  De har så mye å bidra og det er kjempe lærerikt. Noen ganger går det ikke bra. Vi forstår rett og slett ikke hverandre. Og da må vi reparere. Og jeg gråter fremdeles litt, nesten 55 år gammel, gråter jeg som ei jente foran kolleger. Skamfullt sant? Bedre å gråte enn å få de andre til å gråte tenker jeg.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser 
At vi tror at teknologien skal løse alle problemer, jeg har selv vært med i prosesser hvor man har bestemt seg for å lage en app for å løse et problem og andre alternativer ikke har vært undersøkt i det hele tatt. Kommer vi en gang til å si at appene (eller software) var den nye plast? Jeg håper virkelig ikke det.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Norge ble digitalisert tidligere enn andre land. I Norge har alle muligheter til å utdanne seg.   

Et favoritt fremtidssitat?  
Det er viktig at flest mulig forstår teknologien og de valgene verden tar. Vi må oppfordre unge forskere å være generøse.

Researcher

This what you will learn:

Software Sustainable development Gender equality Art and technology
We have to struggle to make sure that it isn't just 10% of the population, consisting of very intelligent young men, who know everything, and 90% who dont know anything. We need to enlarge the pool of people who know enough about computer science and technology.

- Letizia Jaccheri

Recommended literature:
Experimentation in Software Engineering written by Claes Wohlin and others, in 2012. Kjærlighet og Computer written by Jaccheri in 2006.

This is NTNU

NTNU is Norway’s university for higher education in technology and natural sciences. In addition, the university has a wide range of courses in social sciences, humanities, aesthetics, medicine, teacher education, architecture and arts. NTNU has 9 faculties and 55 institutes and more than 100 laboratories. The university employs approximately 5360 academic staff and has 40 000 students.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse