<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0611: Sirkulær økonomi i fremtiden

Gjest: Vibeke Stærkebye Nørstebø

Forskningsleder of SINTEF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF, Vibeke Stærkebye Nørstebø. Vibeke har en doktorgrad i energi- og prosessteknikk og brenner for realfag og legobygging. I SINTEF jobber de for å skape nye løsninger for effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. Dette har de gjort ved å blant annet produsere hydrogen fra overskuddsvind på Ragovidda i Finnmark. I episoden forteller Vibeke mer om hvordan vi kan unngå å gå tom for ressurser ved å utnytte de materialene som allerede finnes i dagens produkter, samt om konsekvensene det vil få om vi fortsetter med den ressursbruken man ser i dag.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/teknologi?

Vokst opp i et bittelite sted ved Hardangervidda på Østlandet, og har alltid vært glad i realfag, og legobygging. Flyttet til Trondheim etter å ha bodd de første 19 årene i dal, for å studere sivilingeniør på NTNU. Teknologiske løsninger på fremtidens og dagens utfordringer er svært spennende

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Bidrar med løsninger på utfordringer for industri og det offentlige, som er til samfunnets gode, i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv

Hva fokuserer du på innen innovasjon/teknologi?

Beslutningsstøttesystemer for effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse; Nye energiteknologier; Nye forretningsmodeller; Planleggingsmodeller, både for prosessindustri og helsevesenet

Hvorfor er det spennende?

Fordi løsningene bidrar til bedre ressursutnyttelse, bedre hverdager for enkeltmennesker (eks kortere sykehus-køer), bedre økonomi og/eller miljøavtrykk

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

God levestandard/godt liv versus redusert ressursbruk og redusert energibruk

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Bruk av fornybar, varierende energi til å lage hydrogen for å tilby utslippsfrie og stabile energiløsninger, slik som lagring av hydrogen fra offshore vind, produsere hydrogen fra overskuddsvind på Ragovidda i Finnmark, tilby off-grid-utslippsfrie løsninger til øy-samfunn. Bidrag inn i flere prosjekt på sirkulærøkonomi for bruk av hverandres ressurser i industriklynge som i Orkanger/Mo i Rana; utvikle modeller for å redusere ressursbruk og miljøpåvirkning, samtidig med å få en lønnsom økonomi; kunnskapsgrunnlag for ENOVA for å se på material- og ressursbruk i fremtidens energi og klimateknologier og hvordan sirkulære strategier kan hjelpe på dette

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

HeadsUp og SUPREME (SINTEF); Bruk av rest-råstoff fra fiskeindustrien til å lage proteiner og oljer og andre produkt som kan brukes både som for og som kost-tilskudd eller mat til mennesker. Bergans som kommer med nye forretningsmodeller for å lease ut friluftsliv-produkter istedenfor at folk skal kjøpe. Repairable, firma som har etablert seg for å reparere klær (bl.a. Oslo), Parkdressen; Som leaser ut barneklær

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Hvordan skal man få til å redusere sitt forbruk, men samtidig ha hva man trenger og ønsker. Hvordan skal man klare å utnytte materialene som finnes i alle dagens produkter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I front på prosessindustri som er i front på teknologi som er energieffektiv og miljøvennlig; Svært langt fremme på panteordningssystemer og gjenvinningssystem med bl.a Tomra i spissen. Flere og flere delingsalternativ som kommer opp og frem for ulike produkt. Langt fremme digitalt og teknologisk.

Et favoritt fremtidssitat?

Din oppgave er ikke å spå om fremtiden, men å gjøre den mulig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Aktører er på tilbudslinjen for å redusere forbruket av klær, som er den nest største forurensende industrien i verden. Men hvordan få oss forbrukere til å endre vårt forhold til kjøp av klær?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Industriell økonomi Nye energiteknologier Gjenbruk Beslutningssystemer 
Det handler om å tenke på hva man trenger, tenke konstruktivt og hvilke konsekvenser det forbruket man har tross alt har for alle andre. Både rett rundt deg, men også i resten av verden.

- Vibeke Stærkebye Nørstebø

Recommended literature:
Sirkulær økonomi: Rapporter og eksempler fra Ellen MacCarthur, Let my people go surfing av Yvon Chouinard  The resonsible company av Yvon Chouinard  Limits to growth av Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, og William W. Behrens III  Sirkulær Økonomi - En håndbok av Stahel Walter R,  Sundseth Kyrre Nørstebø, Vibeke Stærkebye og Damman Sigrid

This is SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Deres 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF har internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.