<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: SOME

#0615: Fremtidens sosiale medier

Gjest: Ida Serneberg

Program leder for digital markedsføring & sosiale medier of Noroff School of Technology and Social Media


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Programleder for digital markedsføring & sosiale medier på Noroff School of Technology and Social Media, Ida Serneberg. Ida snakker om de nye trendene i sosiale medier 2020 og viktigheten av å drive synlighet og øke kjennskap til merket sitt i det nye medielandskapet. Ida forklarer også hvorfor det å forstå trender sosiale medier også betyr å kunne favne overraskelser.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Jeg er programleder og underviser i digital markedsføring på Noroff School of Technology and Social Media. Jeg jobbet som Social Media Manager i Nordic Choice Hotels i seks år og var med i hele transformasjonen ved blant annet hente inn og bygge opp all digital kompetanse internt og starte opp den digitale avdelingen E-berry. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I dag utdanner jeg fremtidens digitale markedsførere. Min viktigste oppgave er å disrupte hele utdanningsindustrien ved å lage relevant utdanning som er direkte koblet til industrien og som takler endring. 

Hva fokuserer du på innen teknologi, hva er ditt hovedprosjekt nå?
Jeg prøver meg på å forstå trender innen sosiale medier, slik at jeg kan sikre at undervisningen min er holdbar, at det jeg lærer bort ikke er utdatert i 2022.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi mennesker er så fanget av våre bias. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Like-knappen har endret premisset for markedsføring fullstendig, samtidig som den roter til det for oss mennesker på et helt grunnleggende plan. Vi har et større volum av budskap hver dag enn hva vi hadde på en livstid på 20-tallet, hvilket krever høyere krav på kvaliteten på innhold, samtidig som synlighet digitalt krever kvantitet. 

Dine andre viktige prosjekter siste året?
Jeg foreleser mye eksternt og på en rekke større konferanser, ofte om fremtidens kunnskaper og 21st century skills. Jeg skal holde foredrag om "how to grow your presence on LinkedIn" på Digital Marketing Europe i Vilnius i Mai.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg bare elsker at det sosiale medielandskapet i Norge er så sært, sammenlignet med resten av verden. Det finnes like mange aktive brukere på Snapchat i Norge som i Sverige for eksempel. Og når noe slår an, som for eksempel TikTok, da bare eksploderer det.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det kanskje er akkurat det; at potensiell rekkevidde i Norge i seg selv er så lite, at teste ut nye medier og få stor gjennomslagskraft.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror bestemt at de 4 c-ne i 21st century skills ikke er komplette. Jeg tror vi må ha minimum 9 c i verktøykassen: Courage, Compassion, Curiosity, Cultural sensitivity, Connectivity i tillegg til de klassiske. 

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg?
"It's hard to imagine a world without Facebook" - Christian Fuchs. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Forstå trender i sosiale medier betyr å kunne favne overraskelser.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Når noe slår an innen det sosiale medielandskapet i Norge, så eksploderer det. Hva er grunnen til det, om man ser Norge opp mot andre lands medielandskap?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Hensikt i sosiale medier Optimalisering analogt og digitalt  Tidsbegrenset innhold  Trender  Tik Tok 
Jeg prøver meg på å forstå trender innen sosiale medier, slik at jeg kan sikre at undervisningen min er holdbar, at det jeg lærer bort ikke er utdatert i 2022.

- Ida Serneberg

Recommended literature:
It's complicated av Danah Boyd (2014) Digital Minimalism av Cal Newport (2019) Disconnected av Carrie James (2014) Walden av David Thoreau (1854) Understanding Media av Marshall McLuhan (1964) Social Media - a critical introduction av Christian Fuchs (2017)

This is Noroff School of Technology and Social Media

Noroff - School of Technology and Digital Media ble opprettet i 1987 og driver med utdanning på fagskole- og høyskolenivå. I tillegg driver Noroff med nettbasert utdanningsvirksomhet gjennom Noroff Nettstudier. Skolene har ca. 1400 fulltidsstudenter på campus og nett hvert år. Noroff sin visjon er at Noroff-utdannede skal være first movers. Først ute med å utvikle nye metoder, først på location, i fremste kompetanserekke – de første til å skape nye stillingstitler, nye markeder.