<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0617: Gjenskap bedriften din med AI

Gjest: Anne-Sofie Risåsen

Executive Partner of IBM


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Executive Partner i IBM, Anne-Sofie Risåsen. Anne-Sofie har bakgrunn som programmerer og har over 25 års erfaring fra IT-bransjen. I episoden forteller hun om det IBM kaller «The Cognitive Enterprise», som handler om å gjenskape bedrifter med AI slik at man kan digitalisere alt fra tradisjonelt bondevett til helsesektoren. Du vil også høre om andre spennende teknologier og deres potensiale som eksempelvis blockchain, robotics og IOT.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Har jobbet i IT bransjen i over 25 år og startet som programmerer, og gikk etter hvert over i ledelse og forretningsutvikling. Jeg har tidligere jobbet i Capgemini, Microsoft og Evry og jeg er i dag i en nordisk lederrolle i IBMs konsulentdivisjon. Jeg startet i tradisjonelle prosjekter hvor papiret skulle settes strøm på, og har gjennom mine  25 år i IT bransjen sett hvordan IT har blitt stadig viktigere og at vi ved å etablere innovative IT løsninger kan være med å forbedre hverdagen for alle.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi hjelper bedrifter med å ta i bruk og få det beste ut av ny teknologi. Vi jobber også med å legge til rette for å ha engasjerte ansatte som hele tiden lærer seg det nye som skjer innen deres fagområder.

Hva fokuserer du på innen teknologi, hva er ditt hovedprosjekt nå?
Jeg jobber med prosjekter innen området vi i IBM kaller The Cognitive enterprise hvor du gjenskaper bedriften din med AI. Prosjektene har tre elementer 1) bedriften må ha en forretningsplatform-strategi, 2) etablere intelligente arbeidsprosesser (ved bruk av eksponentiell teknologi), og 3) etablere en god brukeropplevelse for kunder og ansatte i samarbeidet mellom menneske og teknologi.

Hvorfor er det spennende?
Prosjektene tar i bruk det nyeste innen eksponentiell teknologi (AI, Blockchain, IOT, Robotics).

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Etikk – kan vi stole på AI ? og Bias i datagrunnlaget for AI.

Dine andre viktige prosjekter siste året?
Implementert et stort ERP prosjekt i Helsesektoren. Det er fortsatt mange prosjekt der de «tradisjonelle løsningene» må på plass før vi kan starte med AI, Blockchain, Robotics, IOT etc.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Vi startet i 2019 et samarbeid med Yara for å etablere en digital jordbruksplatform hvor målet er å dyrke mer mat på den avgrensede jorden vi har tilgjengelig for å kunne ha nok mat til alle.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har mye data systematisert om alle i Norge, mange registre er digitalisert og vi har et godt grunnlag for å lage innovative løsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Samarbeid, Kreativitet og tenke ut av boksen, Teknologisk kunnskap: Plattformkunnskap og intelligente arbeidsprosesser.

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg?
Do less, then obsess (lånt fra Morten Hansen).

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Kunstig intelligens kan finne svar på en grønnere, mer bærekraftig og ressurseffektiv verden. Kan den kunstige intelligensen også predikere hvordan all miljøpåvirkende atferd bør håndteres for å nå utslippsfrie mål på et hvert område, og legge føringer deretter?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

IBM Watsen Kunstig intelligens Intelligente prosesser  Plattform revolusjon Innsikt innenfor AI løsninger 
Det er fortsatt mange prosjekt der de «tradisjonelle løsningene» må på plass, før vi kan starte med AI, Blockchain, Robotics, IOT etc.

- Anne-Sofie Risåsen

Recommended literature:
The cognitive enterprise en whitepaper fra IBM HBR Ideacast - podcast  Great at work av Morten Hansen

This is IBM

IBM Norge sine virksomhetsområder omfatter blant annet analyse av store datamengder, nettskytjenester, samt sosiale og mobile løsninger. IBM var tidligere mest kjent for å levere infrastrukturløsninger og maskinvare. I dag er selskapet også blant de ledende innen leveranse av IKT-tjenester og programvare til offentlig og privat sektor. På verdensbasis har selskapet over 430 000 ansatte i 170 land. IBM Norge har hovedkvarter på Sundtkvartalet i Oslo og hadde ved utgangen av 2018 800 ansatte.