<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0620: Digital utvikling i lokal industri

Gjest: Karen Ristebråten

Leder for IT og digital utvikling of Hunton Fiber


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for IT og digital utvikling i Hunton Fiber, Karen Ristebråten. Under studietiden fattet Karen interesse for bærekraftig innovasjon og forretningsmodeller. I dag jobber hun i Hunton Fiber, som produserer og selger miljøvennlige og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber. I episoden forklarer Karen hvordan Hunton fiber jobber med digitalisering, hvordan de nye forretningsmodellene utarter seg i dag, samt hvordan vi kan optimalisere produksjonslinjene våre og tilgjengeliggjøre informasjon i større grad enn tidligere.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Kvinne 37, gift, to barn, opprinnelig fra Trondheim. Blir lett engasjert og revet med. Ikke teknolog «per def» men nysgjerrig på utvikling innen teknologi. Veldig opptatt av forholdet mellom mennesker og teknologi.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Øke digital modenheten i organisasjonen. Engasjere, samt mobilisere for å tåle endring. Målet er å automatisere og optimalisere prosesser i produksjon. Samtidig som vi jobber smartere for å utvikle vår forretningsmodell. IT berører hele verdikjeden vår og er blitt forretningskritisk.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Hva det gir. Hvorfor. Gevinstrealisering.

Hvorfor er det spennende?

Det er lite som er så tilfredsstillende som når jeg får tilgjengeliggjøre og dele data med folka våre, så de kan gjøre en mer effektiv og bedre jobb. Når vi slutter å anta, å styre etter fakta.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Vi har et enormt fokus på digitalisering, uten at vi spør oss om vi har riktig styre, ledergruppe og IT-ledelse for å lede virksomheten gjennom en digitaliseringsprosess.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

I Hunton, hvor jeg startet 1. oktober, har det for meg frem til nå handlet om å forstå forretningsmodellen vår, hvor vi er og hvor vi skal, med mål om å drive organisasjonen fremover ved bruk av teknologi.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

Jan Christian Vestre og hans selskap Vestre, i tillegg til Cognite med John Markus Lervik.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Evne til å tilegne seg nye ferdigheter. Tåle og omfavne endring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Jeg har trua på den norske samarbeidsmodellen, og tenker at dette er et fortrinn for oss når vi jobber med innovasjon og utvikling.

Et favoritt fremtidssitat?

Humler er for tunge til å fly. Men det vet jo ikke de, så de flyr likevel.

Viktigste poeng fra vår samtale?

«Sånn har vi alltid gjort det» er ikke lenger et godt argument (vet ikke om det noen gang har vært det..) Vi må trene på å endre oss. Omfavne teknologi for å automatisere det som kan, så vi kan bruke tiden vår smartere. Vi kan ikke bare innovere produkt, men også huske forretningsmodellinnovasjon. Toppledergrupper og styrer, også i små/mellomstore organisasjoner må ta innover seg hva som skjer, og tørre å spørre seg selv om de er rigget for fremtiden.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Digital kultur er viktig, og det er viktig å få «folket» med. Hvordan kan man gjøre folk trygge i jobben sin, og stole på innovasjon og endring? Og hvordan få folket til å forstå viktigheten av å ha en jobb som er i konstant endring?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Gevinstrealisering Dataanalyse  Bærekraft Forretningsmodell innovasjon Automasjon Livslang læring 
Vi jobber i altfor stor grad ukritisk etter gamle prosesser, uten å ha et godt svar på hvorfor

- Karen Ristebråten

Recommended literature:
Teknisk sett, podcast  Camel uten filter, Episode 12 (Steinar Bjartveit) Restart business av jørgensen og pedersen

This is Hunton Fiber

Hunton ble startet, i 1889 og jobber for å produsere markedets beste byggløsninger. I dag produserer Hunton miljøvennlige og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber, og hovedsatsningen er på Nativo Trefiberisolasjon. Misjonen er å gjøre det enkelt å bygge miljøvennlig.