<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0621: Import er ut

Gjest: Martin Molenaar

Daglig leder og gründer of Avisomo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og gründer av Avisomo, Martin Molenaar. Avisomo AS arbeider med Modular Farming og lager systemer for innendørs dyrkning, og i podcasten diskuterer Silvija og Martin det å utvikle systemer som potensielt kan gi mennesker mer og bedre mat på bordet I fremtiden. Martin forteller om alternative måter å gro mat på som ikke nødvendigvis er basert på jord, og han gir oss gode eksempler på hvordan teknologi kan gjøre Norge mer selvforsynt med mat.
"
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon og teknologi?
Jeg ble interessert i innovasjon og teknologi av min far. Lenge superinteressert i nye dingser og måter å gjøre ting på.

Hva er ditt hovedprosjekt nå? 
Jeg ønsker å gjøre Norge mer selvforsynt og matsikkert. Samle en del samarbeidspartnere om et større prosjekt der vi skal videreutvikle et Avisomo dyrkesystem. Dette er et stor-skala innendørs dyrkesystem som har evnen til å gjøre Norge mye mer selvforsynte på mat da produksjon på denne måten blir helt uavhengig av utendørs klima.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende å kunne jobbe med hvordan vi produserer maten vi spiser, spesielt når man kan være med på å skape fremtidens løsninger. Det å kunne utvikle systemer som potensielt kan gi mennesker mer og bedre mat på bordet I fremtiden er en utrolig kul tanke!

Hva synes du er interessante dilemmaer innen fagområdet ditt? 
Den teknologien jeg jobber med ofte blir sett på som en trussel for mange bønder. De tror at teknologien er laget for “urban farming” og at denne teknologien skal ta over jobben deres – det er ikke riktig! Vår teknologi utvikles som et verktøy.

Dine andre viktige prosjekter siste året?
Dyrkevogna: En vogn med 3 etasjer, lys og automatisk vanning. Med dyrkestasjoner på hjul kan man dyrke grønnsaker I hele året. Dette er et produkt som kantiner, restauranter, institusjoner etc kan ha hos seg for å gi mennesker den positive opplevelsen med å gro sin egen mat og gi så fersk mat som mulig.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 
Internasjonalt, Marc Benioff og hans filosofi om å drive et stort selskap. Elon Musk og hans syn på innovasjon. Nasjonalt liker jeg Samuel Rostøl som en influenser, selv om han er litt ekstrem noen ganger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, relater til ditt fagfelt? 
Vi er flinke på å få laget ting med minimalt av arbeidskraft – hvis man kan gjøre det med matproduksjon så har vi kommet langt!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
All kunnskap er relevant på sitt vis og til sin tid – men jeg er helt sikker på at kunnskap om software, koding og AI er helt avgjørende I fremtiden.

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg? 
"Good ideas are always crazy until they’re not" - Elon Musk

Viktigste poeng fra vår samtale?
Støtt lokale mat-produsenter ved å kjøpe lokal mat på butikken! Det er i Norge fremtidens matproduksjon vil foregå - import er ut!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Avisomo har lyst til å gjøre dette til et verktøy for bønder, slik at bønder kan sikre sin produksjon. Hva kan være grunner til at flere bønder er skeptiske til dette?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Gründerskap Robotikk “Urban farming” Matsikkerhet  Business for good 
Dette er et verktøy til dagens grønnsaksprodusenter slik at de kan produsere mer og bedre mat enn de gjør I dag. Med denne utviklingen kan bønder utvide gården sin og begynne helårlig produksjon på grønnsaker vi ellers er helt avhengig av import for å kunne ha I butikkhyllene til vanlig

- Martin Molenaar

Recommended literature:

Youtube Caleb Harper sin fremføring på TEDx

Caleb Harper, Open Agriculture Initiativ v/ MIT i USA.

This is Avisomo

Avisomo AS arbeider med Modular Farming og lager systemer for innendørs dyrkning. Selskapet produserer hylle-systemer med automatisk vanning, gjødsling og lys slik at det kan dyrkes grønnsaker hele året. Disse systemene blir laget i standardiserte moduler som fysisk kan kobles sammen for å danne et større vertikalt produksjonssystem med distribusjon som salgskanal, eller stå hver for seg for å dyrke grønnsaker til lokalt utsalg. Avisomos visjon er å kunne tilby bedre teknologi til dagens plante-produsenter og samtidig åpne dørene for at nye mennesker skal kunne tre inn i landbruket. Avisomo ønsker at deres teknologi skal bidra til at dagens produsenter skal kunne produsere planter som ellers importeres, samtidig som de kan forsyne Norge med grønnsaker på vinterstid.