<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0623: Fra forskning til business

Gjest: Hege Tokerud

Innovation manager of NTNU Technology Transfer på Gjøvik


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation manager hos NTNU Technology Transfer på Gjøvik, Hege Tokerud, om flere av prosjektene hun er involvert i gjennom NTNU TTO og hvordan de bruker teknologi for å blant annet gjøre det tryggere for barn på internett. I podcasten forteller Hege mer om hvordan adferds-biometri fungerer. Vi får også vite mer om ulike måter vi legger igjen digitale spor ut i fra hvordan vi bruker teknologi. Kan man avdekke en person sin alder på internett, gjennom måten de bruker tastaturet sitt på?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon? 
Ja-menneske med skapertrang og som er livredd for å gå glipp av noe.  Under studiet i Trondheim, da jeg innså at jeg faktisk utgjorde en forskjell ved å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, marked og mennesker. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Bidrar til å realisere at forskningsresultater i større grad blir anvendt. For eksempel «Chatroom safety» prosjektet gir potensiell stor samfunnsnytte med å bidra til at barn og unge er trygge på nett. Per i dag foregår moderasjon av for eksempel chat-logger mm manuelt, ingen gode verktøy for å avdekke mulige overgripere/pedofile på nett. 

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon? 
Ikke bransjespesifikk, men har jobbet mye med informasjonssikkerhetsmiljøet og fargelab på NTNU Gjøvik de siste 2 årene. Jobber med å avdekke anvendelsesområder for teknologien, utarbeide forretningsmodellering, bygge team/etablere bedrifter, synliggjøre verdiskaping/økonomisk modellering, skaffe finansiering og knytte nettverk og skape godt samspill på tvers mellom forskning, industri og virkemiddelapparatet.  

Hvorfor er det spennende? 
Sammen skaper vi enda mer verdi! Bereder grunnen for at forskning blir anvendt = innovasjon.   

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Privacy, lagring og bruk av (biometriske) data, store datamengder, AI – jo mer data vi gir fra oss, jo bedre tjenester. Men hvem eier dataene, hva er de verdt? 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Mobai AS (Brage Strand), verktøy for å sikre informasjonssikkerhet (Gaute Wangen), blokkjedeteknologi/graphchain (Chris Carr), post-quantum resistant teknologi, teknologi for å avdekke om frukt er blitt modnet av gift (frukt biometri), anvendelse av hypersprektrale kamera.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt? 
Signicat og BehavioSec.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Åpent sinn, læringsvilje, tverrfaglighet, samarbeidsevner, IKT/cyber security (herunder algoritmeutvikling, kryptologi, maksinlæring/AI)  – viktig for alle bransjer  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Fremragende forskning i Norge. Godt samspill med industrielle aktører. Små forhold i Norge, kan ta kontakt med næringslivstopper i Norge og vi oppnår faktisk kontakt. Enklere å samarbeide på tvers, dette er særlig en styrke på Gjøvik hvor miljøet er lite. 

Et favoritt fremtidssitat? 
Det er en grunn til at vi har fått utdelt to ører og bare en munn. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Jobber med å realisere anvendt og verdensledende relevant forskning. Jobber med fantastisk flinke forskere som ønsker en bedre verden.  Kort vei/tid fra forskning til anvendelse Forskningen har stor impact – både økonomisk og samfunnsnytte. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan verktøyet atferdsbiometri kombineres med moderne teknologi for å oppnå sikkerhet og presisjon? Og hvilken overføringsverdi har verktøyet for flerbruk?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Personidentifisering Cyber security Informasjonssikkerhet Biometri Samarbeid
På NTNU har vi veldig mye verdensledende og god forskning som er rett rundt hjørnet.

- Hege Tokerud

Recommended literature:

https://www.mobai.bio/ 

Graphchain.org  https://www.ntnutto.no/, her er det mye gode artikler:

https://su.org/ (Singularity University)

www.edx.org (gratis kurs og faglig påfyll fra verdens toppuniversiteter)

www.ntnutto.no

www.ntnu.no

www.mobai.bio (står ai i artikkel)

www.aiba.ai

This is NTNU Technology Transfer på Gjøvik

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.