<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: PRODTECH

#0624: Norsk infrastruktur til forskning

Gjest: Kristian Martinsen

Professor of NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor ved NTNU, Kristian Martinsen. Kristian har doktorgrad i ingeniørfag og har jobbet med innovasjon hele karrieren. I dag jobber han med å digitalisere produksjon med mål om å gjøre det mer bærekraftig. I episoden forteller Kristian om hvordan vi må endre måten vi produserer og forbruker produkter på, og hvordan ny teknologi kan hjelpe oss å leve mer bærekraftig. "Vi forbruker ressurser som om vi hadde to jordkloder" forteller han i episoden.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Har en doktorgrad fra NTH (nå NTNU) og har jobbet på Raufoss med diverse produkter for bl.a. bilindustri siden 1996. Begynte på Høgskolen i Gjøvik etterhvert NTNU i 2010. Innovasjon har jeg da jobbet med i hele denne perioden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Forskning og utdanning innenfor produksjon

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Først og fremst hvordan produksjon kan bli mer bærekraftig ved bruk av ny teknologi, som f.eks. digitalisering.

Hvorfor er det spennende?

Store og viktige utfordringer, vårt bidrag til arbeidsplasser og at kloden skal overleve

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

På den ene siden hensynet til global bærekraft der bl.a vareproduksjon er medvirkende til sterkt synkende fattigdom, og dermed synkende befolkningsvekst, På den andre siden bidra til lokal konkurransekraft i vår egen industri

Dine egne relevante prosjekter siste året?

MANULAB, Norsk infrastruktur for forskning på produksjon, INMAN Intpart prosjekt på sirkulær vareproduksjon med samarbeid med India og Japan, MEGAMOULD som går på bærekraftige løsninger for fiskeoppdrett, og S-Face som dreier seg om nyvinninger relevant for elektriske biler, SFI Manufacturing der vi har en stor satsning på bærekraftige løsninger for norsk industri

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap om sirkulære varestrømmer, nye business-modeller/ måter å bruke og eie produkter, Datafangst og bruk av stor- data for å optimaliser produkter, produksjon, bruk og gjenbruk/resirkulering

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi er gode på lettvektsløsninger for resten av verden, vi har intelligente løsninger for skip og offshore, >Vi har et stort potensial for maritim matvareproduksjon

Et favoritt fremtidssitat?

Vi klarte å stille om til bærekraftig vareproduksjon

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Forklare hvor viktig det er at uten bærekraftig produksjon vil vi ikke ha en levelig klode om noen år. All trenger hus, mat, etc. vi trenger transportmetoder og kommunikasjonsmidler, de fleste ønsker vaskemaskiner, mobiltelefoner, mm. Samtidig er vi blitt nesten 8 Milliarder mennesker og vil trolig bli minst 10 på kloden, og forbruker ressurser som om vi hadde nesten to jordkloder. Hvordan skal dette løses?

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan ny teknologi anvendes for å gjøre produksjon bærekraftig i morgen allerede?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Bærekraft Produksjon  Sirkulære varestrømmer Lukket kretsløp  Batterier 
Hvis du tenker deg en selvgående bil, så har vi på samme måte en selvgående prosess på produksjon

- Kristian Martinsen

Recommended literature:
sfimanufacturing.no

This is NTNU

NTNU (norges teknisk-natuvitenskapelige universitet) ble opprettet i 1996. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap. NTNU består av åtte fakulteter med til sammen 55 institutter.