<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0625: Kan man måle utseende?

Gjest: Jon Yngve Hardeberg

Professor

NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor på NTNU sin Colourlab, Jon Yngve Hardeberg. Colourlab har siden starten jobbet for å dekke det økende behovet for fargestyringsløsninger i den grafiske bransjen. Jon Yngve er utdannet sivilingenør i signalbehandling ved NTNU, og har en doktorgrad i signal- og bildebehandling. I episoden lærer man hva som skal til for å skape en konsistent gjengiving av fargebilder i forskjellige medier.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?

Grimstadgutt og verdensborger (bodd flere år i USA og Frankrike), firebarnsfar, bondesønn og professor i fargebildeteknologi (colour imaging). Innovasjon – vel, jeg tenker jo ofte at innovasjon i grunnen bare er et annet navn på forskning – det er jo ny kunnskap vi søker!

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Forskning og utdanning! OK - innovasjon og formidling også da…

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?

Mange forskningsprosjekter innenfor feltet fargebildeteknologi. Her vil jeg fokusere på «utseende», dvs. hvordan man kan måle/spesifisere hvordan et objekt eller en overflate ser ut. Vi vet jo mye om farge, både hvordan vi oppfatter farge og hvordan vi kan måle det, men farge er ikke nok. For å kunne beskrive utseende trengs flere attributter, som for eksempel glans, translusens, og tekstur.

Hvorfor er det spennende?

Det er så mange ubesvarte spørsmål og uløste problem over hele skalaen fra grunnforskning til anvendt teknologi. Eksempelvis innen 3D-print – se for deg mulighetene når man kan lage en «eksakt kopi» av en gjenstand raskt og greit. Og datagrafikk (filmproduksjon for eksempel – å få menneskehud til å se riktig ut er en stor utfordring)

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Et tilbakevendende tema som er spennende å diskutere er hvorvidt farge og utseende fundamentalt sett er perseptuelle fenomen (en sanseopplevelse) eller om det er materialegenskaper. ?

Dine egne relevante prosjekter siste året?

- FRIPRO Toppforsk prosjekt MUVApp (Measuring and Understanding Visual Appearance) - EU H2020 ITN prosjekt ApPEARS (Appearance Printing – European Advanced Research School)

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?

Veldig spennende hva de har fått til i Frankrike med APPAMAT-nettverket, stor mobilisering rundt temaet material appearance, samt Japan hvor de i flere år nå har hatt mye forskning på «SHITSUKAN» som er et konsept som inkluderer utseende men også andre kvaliteter (som for eksempel at noe ser dyrt ut, eller at det ser ut som om det er vått, etc.)

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Massevis av anvendelser av fargebildeteknologi generelt, men også mye spennende der konseptet «utseende» kan være sentralt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik har etablert seg som internasjonalt ledende innen fargebildeteknologi, og er også nå ledende innenfor utseende. Dette er et resultat av mange års satsning på forskning.

Et favoritt-sitat?

Kanskje utseende faktisk er viktig likevel?

Dette LØRNER du:

Persepsjon Fargemåling Fargebildeteknologi Sanseopplevelse
Innen bildeteknologi og farger finnes det utallige muligheter, for når du kobler dette mot dataanalyse dukker det opp store muligheter for nye løsninger og produkter

Jon Yngve Hardeberg

Anbefalt litteratur
http://www.colourlab.no

Dette er NTNU

Norsk farge- og visuell databehandlingslaboratorium jobber for å betjene de økende behovene for fargestyringsløsninger i grafikkbransjen. Colourlab ble grunnlagt i 2001 og har i dag 47 ansatte. Målet er å bli den beste forskningsgruppen på feltet med å ha en bred kompetansebase på felt som grafisk kunst, fargebilde, medieteknologi, datavitenskap, signalbehandling og videobehandling.

Refleksjon

Hvordan kan man måle utseende ved hjelp av fargebildeteknologi, og hva er nytteverdien av å gjøre det?