<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0626: Medisinsk bildebehandling

Gjest: Marius Pedersen

Professor i fargebildeteknologi of Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor i Fargebildeteknologi ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik, Marius Pedersen, om de ulike anvendelsene som oppstår fra fargebildeteknologi, blant annet i helsevesenet. Marius forteller om det viktigste fargeforskning kan lære oss, og om hvordan dette fagområdet kan taes i bruk innenfor medisinsk bildebehandling. Han gir også eksempler på hvordan denne teknologien brukes sammen med 3D-modellering i dag, under prosessen med å sette en rask og korrekt diagnose. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Professor i Fargebildeteknologi ved Institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU i Gjøvik. Han er også leder for Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering (Fargelaboratoriet). Hans arbeid er rettet mot kvalitetsvurdering av bilder, spesielt ved bruk av algoritmer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Forskning, utdanning og innovasjon

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Fagfeltet mitt er fargebildeteknologi, hvor man både gjør mer grunnleggende og anvendt forskning. Jeg har spesielt fokusert på bildekvalitet – hvordan man måler og forbedrer kvalitet i bilder, og jeg har brukt dette i mange forskjellige anvendelser som medisinsk bildebehandling, grafisk/trykk/print bransje, biometri/sikkerhet, kunst/kulturarv, skjermer, undervannsbilder, etc.

Hvorfor er det spennende?
Fagfeltet er i konstant utvikling, og jeg tror kombinasjonen av kunnskap fra forskjellige områder kan gjøre til at man kommer til større gjennombrudd i fargebildeteknologi. Dette krever også samarbeid på tvers av disipliner.

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Et av de nye prosjektene er “Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction”. Prosjektet skal kombinere kunstig intelligens og 3d modellering fra kapselendoskopi for bedre deteksjon av sykdom i tykktarmen. I et annet nylig avsluttet prosjekt «IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment» så arbeidet vi med bildeforbedring av kapselendoskopi, avbildning av hud, og video assistert kirurgi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Bildedata brukes i mange forskjellige anvendelser, og bruken vil bare øke. Det er behov for økt kunnskap behandling av disse bildene.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Fargelaben ved NTNU er unik i Norge, og har en kompetanse man finner få andre steder i verden.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan fargebildeteknologi anvendes i medisinsk sammenheng?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Fargebildeteknologi 3D modellering  Bildedata Samarbeid
Fargelaben ved NTNU er unik i Norge, og har en kompetanse man finner få andre steder i verden

- Marius Pedersen

Recommended literature:
http://www.colourlab.no

This is Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) forsker bl.a. på brukergrensesnitt, databaseteknikk, datamaskinarkitektur, grafikk, kunstig intelligens, informasjonssystemer, operativsystemer, programmering, sikkerhet og systemutvikling. IDI er det største instituttet ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. NTNU i Gjøvik er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). NTNU i Gjøvik er en direkte videreføring av Høgskolen i Gjøvik (HiG), og ble offisielt etablert 1. januar 2016, da HiG, Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.