<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0628: Ultralyd for inspeksjon av materialer

Gjest: Eskil Skoglund

CTO of Dolphitech


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i DolphiTech, Eskil Skoglund. Etter å ha jobbet som digital designer for både Nordic Semiconductor og Texas Instruments flyttet Eskil til Gjøvik for å starte opp DolphiTech. DolphiTech utvikler avanserte ultralydkameraer for 2D og 3D-test, samt inspeksjon av materialer i blant annet flyindustrien. I episoden forklarer Eskil hvordan ultralyd fungerer på metall og hvordan dette kan brukes for å inspisere alt fra fly til undervannsrør, samt hvordan selskapet har gått fra å være nærmest en ren R&D-bedrift til å vokse på alle mulige områder.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utivkler ny teknologi innen ultralyd NDT (Non-Destructive-Testing). Vår teknologi er ny og banebrytende innen ultralyd NDT.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Vi har kontroll på alle deler av produktene våre, utvikling av selve ultralyds-transduceren, elektronikk, mekanikk, Firmware og Software. Noe av det mest spennende jeg synes, er å ta en ide videre til produkt eller funksjonalitet, der man må kombinere flere/alle fagfelt og sy det sammen til et ferdig produkt/funksjonalitet.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende å jobbe mye avanserte og komplekse ting sammen med andre, der man utnytter det beste av alle, og til slutt får alle se at ideene våre faktisk fungerer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Innenfor NDT-bransjen er det kanskje det å komme med en helt ny teknologi i en veldig satt og delvis konservativ bransje. Selv om de ser at vår teknologi fungerer bedre og raskere, så støter vi av og til på motstand pga etterslep her.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi er nå gode på inspeksjon av karbon-fiber, som er bla. flyindustrien, men utvikler teknologien til å fungere på vindenergi, bil, rør (vann og olje & gass). For hver ny release vi gjør, så øker vi vårt markedspotensialet betydelig.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Energy Micro, Distruptive Technologies, Airthings og Cambridge Medical Robotics.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er faktisk ganske gode på verdensbasis i Ultralyd innenfor flere segmenter. Her er det miljøer i Tromsø, Trondheim, Innlandet, Oslo, Vestfold. Norge er også verdensledende på silisium teknologi som bruker lite strøm (RFIC, ASIC, mikrocontrollere, sensorer, etc).

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Hvordan kan ultralyd fungerer på metall, og hvordan brukes det for å inspisere alt fra fly til undervannsrør?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Ultralyd
Effektivt vedlikehold 
Samarbeid
Energibransjen
Det er mye snakk om digitalisering, men vi må ikke glemme at folk skal jobbe sammen. Vi må passe på at folk ikke blir for distansert fra hverandre som følger av all denne digitaliseringen, men at vi fremdeles klarer å jobbe godt i team. 

- Eskil Skoglund

Recommended literature:
Steve Jobs: A Biography by Walter Isaacson

This is Dolphitech

DolphiTech ble etablert i 2019 og utvikler avanserte ultralydkameraer for 2D- og 3D-test og inspeksjon av materialer. DolphiTech har utviklet en ny ultralyd transduser-design som produserer bilder med høy oppløsning. DolphiTech-teknologi har industrialisert kjente prinsipper i et helt nytt design, produkt og produksjonsprosess. Den grunnleggende teknologien er unik i global sammenheng.